IT-dienstverlener Conclusion steunt in samenwerking met Trees for All het Brabants Landschap in haar plannen om landbouwgrond om te vormen tot natuur en maakt de aanplant van 29.000 bomen nabij Bergen op Zoom mogelijk. Hierdoor ontstaat een nieuw ecosysteem met een omvang van acht hectare: het Conclusion Impact Bos. Bosaanplant op deze schaal is zeldzaam in Nederland en daarmee een uniek project. Het bosproject draagt de naam Zeezuiper en combineert verschillende maatschappelijke opgaven, zoals het compenseren van CO2-uitstoot, het verbeteren van bestaand bos, het tegengaan van verdroging en het verhogen van biodiversiteit. Eén van de criteria is het planten van inheemse boomsoorten. Dat zijn bomen die van oudsher in een bepaald gebied of in een bepaalde regio voorkomen. Verder biedt het project nieuwe groene recreatiemogelijkheden nabij Bergen op Zoom.

Ecosysteem voor duurzame maatschappelijke impact

Met de langdurige samenwerking met Trees for All realiseert Conclusion wezenlijke maatschappelijke impact. Het project gaat veel verder dan de compensatie van CO2-emissies door de eenmalige aanplant van bomen. Conclusion heeft bewust gekozen voor een locatie in Nederland, omdat dit ook het gebied is waar het bedrijf de meeste CO2 uitstoot. Het bedrijf blijft de komende jaren actief betrokken bij het project.

Conclusion-medewerkers planten eerste bomen

Conclusion steekt letterlijk zelf de handen uit de mouwen bij de aanleg van het Impact Bos. Op 25 februari trekken honderd collega’s van het Conclusion-ecosysteem hun laarzen aan om de eerste bomen te planten. Er worden verschillende soorten bomen geplant, waaronder linde, haagbeuk, sporkehout, taxus, zoete kers en zomereik. Naast 5,5 hectare bos wordt op 2,5 hectare een kruiden- en faunarijke akker aangelegd samen met een kruidenrijk grasland en wat poelen.

Engbert Verkoren, CEO bij Conclusion: “Het aanplanten en laten groeien van het Conclusion Impact Bos voelt als een heel natuurlijk project voor ons. Wij opereren in het hart van de samenleving, doordat we verantwoordelijkheid dragen voor talloze missie- en maatschappijkritische IT-projecten van overheden en bedrijven. Daarmee leveren wij een wezenlijke bijdrage aan de samenleving, maar we zijn er evengoed gebruiker van. We consumeren producten en verplaatsen onszelf. Zo veroorzaken we afval en emissies. Daar willen we wat voor terug doen op een manier die bij ons past. In onze dagelijkse activiteiten gaan we altijd voor de lange termijn en investeren we in duurzame relaties met onze klanten en partners. Daardoor ontstaat een rijk weefsel van verbindingen, waardoor je als samenwerkende partijen weerbaarder bent bij onverwachte gebeurtenissen en flexibeler kunt inspelen op veranderingen. In de natuur werkt het net zo. Ik ben dan ook trots op de samenwerking met Trees for All en blij dat we met dit nieuwe ecosysteem een blijvende bijdrage leveren aan de biodiversiteit in Nederland.”

Frans van Zijderveld, programmamanager bos Nederland bij Trees for All: “We zijn erg blij met de samenwerking met Conclusion. Samen kunnen we werken aan een gezondere en groenere wereld. Als ambities voor het planten van bomen bij elkaar komen, kunnen dit soort mooie en voor Nederlandse begrippen grote bosprojecten worden gerealiseerd. Dankzij de bijdrage van Conclusion kunnen we sneller en meer bomen planten. Er is nog een grote en urgente opgave voor veel meer bos in Nederland. De samenwerking tussen Conclusion en Trees for All levert hier een substantiële bijdrage aan.”