Internationaal en nationaal is er steeds meer aandacht voor de impact die bedrijven kunnen hebben op mensenrechten. De overheid heeft de verantwoordelijk om te voorkomen dat deze impact niet negatief is. Maar ook bedrijven hebben hierin ook een eigen verantwoordelijkheid. In het nationaal actieplan bedrijfsleven en mensenrechten geeft de regering aan hoe het ervoor zorgt dat bedrijven mensenrechten respecteren en dat slachtoffers hun recht kunnen halen. Het College voor de Rechten van de Mens reageerde op het actieplan. 

Het College is van mening dat het kabinet op de goede weg is, maar dat er nog meer moet gebeuren. Zo moet het kabinet meer oog hebben voor inbreuk op mensenrechten door bedrijven in Nederland. Denk aan slachtoffers van mensenhandel die door Nederlandse bedrijven worden uitgebuit. Of aan malafide uitzendbureaus die via schijnconstructies werknemers onderbetalen en discriminatie door werkgevers.

Daarnaast vindt het College dat er meer aandacht moet zijn voor slachtoffers van mensenrechtenschendingen. Ook wanneer deze schendingen buiten Nederland plaatsvinden. Bijvoorbeeld door maatregelen die de procesrechtelijke ongelijkheid tussen slachtoffers en bedrijven aanpakken.

Verder moet er duidelijkheid komen over het vervolg van het nationaal actieplan. Het College heeft zijn reactie op het actieplan toegestuurd aan de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, de minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Economische Zaken. Op woensdag 5 maart is er in de Tweede Kamer een algemeen overleg waarin het nationaal actieplan aan de orde komt. De reactie van het College is daarom ook aan de woordvoerders van de Tweede Kamer verzonden.

Lees het advies