Het nieuwe initiatief van Climate Neutral Group, de Coalition of the Doing (COTD) is van start gegaan. De COTD is een groep van bedrijven die actief aan de slag gaat met klimaatneutraliteit. Tijdens de kick-off werd in een intensieve ronde tafel gediscussieerd over duurzaamheid en klimaatneutraliteit, welke stappen de deelnemers al gezet hebben en welke extra CO2-reductieprojecten er worden aangepakt. Het was een zinvolle sessie om het jaarprogramma en de aanpak samen te optimaliseren, zodat de COTD eind mei officieel kan starten met effectief inhoudelijke onderwerpen. Tot die tijd kunnen bedrijven zich aansluiten bij de slagvaardige Coalition of the Doing – de doeners om klimaatimpact terug te dringen. 

De Coalition of the Doing bestaat nu uit de volgende organisaties: Brabant Water, Beelen Recycling, Erdi, Reynaers, Arte Groep, Team Relocations, SMG Groep, PGGM, Asito en Elho. De extra CO2-reductieprojecten zijn divers en variëren van verduurzamen in de productieketen, energiebesparing en -opwekking, transport en mobiliteit, nieuwe recyclemethodes en SMART supplychain management. Naast concreet meetbare projecten is er behoefte aan kennis en inspiratie op het gebied van stakeholder communicatie en het creëren van draagvlak in en buiten de organisatie. Deelnemers komen niet alleen kennis en inspiratie halen om te versnellen op CO2-reductie, maar ook heel veel brengen: elkaar helpen, kruisbestuiving en samen aan de slag zijn belangrijke onderdelen van de Coalition of the Doing.

De projecten en het jaarprogramma worden de komende weken definitief vastgesteld. De inhoudelijke sessies vinden plaats op inspirerende locaties. De sessies staan in het teken van duurzame thema’s ingevuld met gastsprekers en omvatten concrete werksessies over de reductieprojecten van de deelnemers. Houdt onze website en social media in de gaten, daar volgt binnenkort meer over de onze Coalition of the Doing, over samen versnellen op klimaatneutraliteit.