Mensen een gebouw gezonder laten verlaten dan zij er binnenkwamen? Met dat doel heeft Nationale Nederlanden (NN) onlangs twee kantoorgebouwen gerenoveerd: Haagse Poort en Delftse Poort. In samenwerking met NN, Stevens van Dijck, Architect Fokkema & Partners en de Kruijff Projectstoffering, kreeg het circulaire project de hoogst haalbare WELL-certificering: WELL V2 Platinum.

Focus op materialen van hergebruikte oorsprong

211112_MG_9851_LucasvanderweeDe renovatie voor deze twee panden van Nationale Nederlanden stond volledig in het teken van circulariteit. “De ambitie was 100% circulair én Zero Waste. Hierdoor lag de focus tijdens het hele project op hergebruik van bestaande materialen, zowel van vloeren, wanden als meubels,” licht Dirk Zwaan toe, architect bij Fokkema & Partners.

Uiteindelijk is 89% van de ‘nieuwe’ inrichting afkomstig van hergebruikte materialen, al dan niet uit de kantoorgebouwen zelf. Dirk: “En het materiaal dat toch nieuw is aangeschaft, is 100% circulair en daarmee herbruikbaar. Dit scoort goed op de milieukostenindicator (MKI): een rekeninstrument dat de milieu-impact van een project inzichtelijk maakt voor opdrachtgevers.”

Verder is er behoorlijk wat afval bespaard met dit project, namelijk 2,7 miljoen kilo. Daarnaast heeft LBP Sight berekend dat er 72 ton CO2 is bespaard. Dit laatste staat gelijk aan maar liefst 504 keer vliegen naar Parijs.

Duurzame mindset bij co-creatie van diverse partijen

Samenwerking was essentieel om dit project tot een succes te brengen. “Uitvoerende partijen werden veel eerder bij het proces betrokken dan gebruikelijk is. Dankzij deze co-creatie kon een renovatie gerealiseerd worden die voldoet aan de WELL-eisen, Zero Waste nastreeft en laag scoort op de MKI,” vertelt Dirk.

Ook konden door de nauwe samenwerking tussen verschillende bedrijven bestaande materialen geoogst en opnieuw gebruikt worden voor nieuwe toepassingen binnen Nationale Nederlanden. Dit droeg vervolgens ook weer bij aan vermindering van afval en lagere MKI.

Tarkett producten dragen bij aan circulariteit

220224_MG_edit4746_Lucasvanderwee“De producten van Tarkett speelden een belangrijke rol in de circulariteit van het project. Zo konden de DESSO Torso-tegels, die in verschillende kleuren op de bestaande vloer lagen, worden hergebruikt. De overige aanwezige grijze tegels werden door Tarkett teruggenomen en volledig gerecycled voor hergebruik middels het terugname- en recycleprogramma ReStart®. De indeling van de gerenoveerde vloer is geheel anders, maar de producten zijn dus grotendeels hetzelfde als voorheen.”

Een nieuw product dat voor de vloer is gebruikt, is DESSO Linon. Dit is een type vloerbedekking met het Cradle to Cradle® Silver-certifcaat, maar is speciaal voor dit project geüpgraded naar Cradle tot Cradle Gold. Deze vloer is zowel met het Silver- als Gold-certificaat 100% recyclebaar aan het einde van de levensduur. Ditzelfde geldt voor de DESSO Flores tapijttegels. Ook deze zijn speciaal voor dit project geüpgraded naar een Cradle to Cradle® Gold-certificaat.

Vloeren zijn na gebruik te recyclen

Naast tapijt is in sommige delen van de gebouwen gekozen voor een volledig nieuwe PVC-vloer uit de loose lay collectie. De vloer zelf hoeft door de ‘loose lay’ techniek niet verlijmd te worden. “Dat komt van pas in de ruimtes waar deze is toegepast, waaronder een computerruimte. Doordat de tegels niet zijn vastgelijmd, kan men eenvoudig bij eventuele kabels die onder de vloer zitten.”

Het voordeel van niet verlijmen is bovendien dat de vloer na gebruik gerecycled kan worden. Iets dat wederom perfect aansluit bij het circulaire aspect van dit project.