Transparant communiceren over verduurzaming is de sleutel tot externe erkenning. Investeerders hebben ESG-gegevens nodig en eisen dat bedrijven dit openbaar maken samen met hun financiële bedrijfsprestaties. De rapportage van niet-financiële data is de eerste échte stap die bedrijven moeten zetten als het gaat om klimaatactie. Met het framework van het CDP kun je de klimaatimpact van je organisatie meten en delen. Maar hoe werkt de duurzaamheidsrapportage precies – en waarom is het zo belangrijk?

Het rapporteren van niet-financiële bedrijfsinformatie is een essentieel onderdeel van de duurzaamheidsstrategie van je bedrijf. Het helpt je om vooruit te lopen op beleidsveranderingen. Je kan beter anticiperen op de risico’s van klimaatverandering en je spot sneller nieuwe kansen voor jouw organisatie. Bovendien geeft het maatschappelijke zichtbaarheid aan je bijdrage aan nationale en internationale duurzaamheidsdoelstellingen.

Maar deze informatie kan je niet delen op dezelfde manier waarop je andere bedrijfsresultaten publiceert. De rapportage van je klimaatprestaties moet namelijk in lijn zijn met internationale normen en impactberekeningen. Een van de belangrijkste kaders hiervoor is het CDP, eerder bekend als het Carbon Disclosure Project. Dit wereldwijd erkende systeem stelt het bedrijfsleven en overheden in staat om hun duurzaamheid te meten én te beheersen.

Hoe het werkt

De eerste stap is het invullen van CDP’s vragenlijsten. Deze hebben betrekking op drie deelgebieden: klimaatverandering, ontbossing en waterveiligheid. Op basis van de resultaten ontvang je een score van A (hoog) tot D- (laag). Ofwel: een stempel van goedkeuring of een oproep tot actie.

De scores zijn natuurlijk momentopnames, maar brengen wel objectief je prestaties in kaart. Daarom is het belangrijk om je situatie elk jaar opnieuw te meten. Zie het als de jaarlijkse APK van je duurzaamheidsprestaties. Zo weet je precies op welke punten je aan de slag kan.

Klimaatactie moet namelijk kwantificeerbaar, controleerbaar en wetenschappelijk onderbouwd zijn om een echte bijdrage te kunnen leveren aan mens, planeet en economie. Meten is weten. Wat je niet meet leidt niet alleen tot ongefundeerde claims en reputatieschade, maar kan ook resulteren in niet-erkende positieve bijdragen. En dat is zonde.

De voordelen voor je organisatie

Het CDP beoordeelt je duurzaamheidsactiviteiten en impact op onafhankelijke en wetenschappelijke wijze. En dat heeft een aantal voordelen:

  • Je versterkt de sociale legitimiteit van je organisatie. De proactieve openheid van zaken draagt bij aan het positieve imago en sociaal draagvlak van je organisatie
  • Je verbetert de interne bewustwording op het gebied van duurzaamheid. Door de operationele en bestuurlijke processen te bekijken door een duurzaamheidsbril krijg je nieuwe inzichten. Je kan je voortgang op een objectieve en onderbouwde manier meten – en afzetten tegen die van branchegenoten
  • Je ontwikkelt een holistische kijk op klimaatrisico’s en -kansen. De CDP-vragenlijsten zijn immers veelomvattend en geven scores op verschillende gebieden. En dat daagt je uit om je bedrijfsstrategie en toekomstige klimaatactie te evalueren ten aanzien van een reeks mogelijke en misschien zelfs toenemende effecten. 

Wanneer je je score verbetert is dat ook op andere fronten gunstig. Beleggers en investeerders kijken steeds vaker naar CDP-scores bij hun portfolioanalyse om sturing te geven aan hun beleggingsstrategie. Ben je niet actief bezig met je het rapporteren over jouw verduurzaming? Dan riskeer je afnemende belangstelling van investeerders. Ook stelt de data Sustainability Managers in staat om actie af te dwingen binnen de productieketen en interne betrokkenheid te creëren die verdere duurzaamheidsacties bevordert.

Tijd voor actie

Door te investeren in je CDP-rapportage, kun je dus je reputatie beter beschermen en je concurrentievoordeel vergroten. En daardoor ontstaat een wendbare, veerkrachtige organisatie die toegevoegde waarde biedt aan investeerders, klanten, leveranciers én de samenleving in bredere zin. De meerwaarde van de CDP-rapportage is dus duidelijk. Wanneer ga jij aan de slag?

Hier vind je alles over het verbeteren van een 2021 CDP- score en het inrichten van een duurzaamheidsstrategie op één plek. Neem op 24 maart 14:00 deel aan het webinar ‘CDP disclosure – how to improve your performance in 2021’

Christiaan Gevers Deynoot, duurzaamheidsadviseur en business development manager bij South Pole met een focus op de Benelux. Hij heeft meer dan acht jaar werkervaring op het gebied van energie- en klimaatvraagstukken. Christiaan werkt met klanten uit de financiële en energie-intensieve industrie en de publieke sector. Voor zijn start bij South Pole was hij adviseur op het gebied van EU energie-, klimaat- en milieubeleid in Brussel.