CHEP komt haar belofte na om niet langer bij te dragen aan ontbossing. De wereldwijde marktleider in duurzame supply chainoplossingen bereikt daarmee opnieuw een van zijn klimaatdoelen. Voortaan komt elke houten CHEP-pallet wereldwijd van duurzaam beheerde bossen. De keuze voor 100% gecertificeerde houtbronnen is een logisch gevolg van het circulaire businessmodel van CHEP, waarbij ladingdragers worden gedeeld en hergebruikt. Door dit systeem van palletpooling bespaart CHEP al jaarlijks 1,7 miljoen bomen. CHEP werd dit jaar bovendien uitgeroepen tot het duurzaamste bedrijf ter wereld door Barron’s Magazine. 
image

Gecertificeerde bossen

Ontbossing is volgens het Wereld Natuur Fonds (WWF), op olie en steenkool na, de grootste bron van broeikasgasemissies. CHEP wil hier niet aan bijdragen en herbekeek zijn aankoopbeleid van materiaal voor nieuwe pallets en reparatiehout.

Het gevolg is dat voortaan al het aangekochte hout uit duurzaam beheerde bossen komt. Deze bossen moeten gecertificeerd zijn door de Forest Stewardship Council (FSC®) of door het Program for the Endorsement of Forest Certification (PEFC™). Deze twee non-profitorganisaties certificeren alleen bosbouwactiviteiten die voldoen aan internationale best practices zoals het vervangen van gerooide bomen door nieuwe exemplaren en het leveren van een positieve sociale en economische impact op de lokale gemeenschappen en fauna.

Bij gecertificeerde bossen voldoen alle procedures aan een erkende beheernorm die biomassa in stand houdt en vergroot, landherstel garandeert en grond en waterbronnen beschermt.

Fernando Martinez, Vice President Global Procurement bij de Brambles Groep: “Toen we met dit hele project van start gingen, hadden we leveranciers die op verschillende manieren hun eigen technologie en processen gebruikten. Het certificeringsproces heeft in feite de hele supply chain vereenvoudigd. Het idee dat duurzaamheid een kostbare zaak is, hebben we de kop ingedrukt. Ik hoop dat we hiermee een voorbeeld hebben gesteld en dat andere bedrijven volgen.”

Volgens Fernando Martinez heeft deze mijlpaal een positieve impact op vele niveaus. “Door dit globale doel te bereiken, zorgen we niet alleen dat we de schaarse natuurlijke hulpbronnen van onze planeet beschermen en ontbossing uit onze supply chain schrappen, maar maken we ook de wereldwijde supply chains, onze leveranciers en onze klanten efficiënter en concurrerender met een programma dat op duurzaamheid is gericht.

Better Business, Better Planet, Better Communities

CHEP’s bijdrage aan zero-ontbossing maakt deel uit van de duurzaamheidsdoelen voor 2020 van de internationale Brambles Group, die in de Benelux actief is onder het merk CHEP. Deze doelen werden in 2015 opgesteld en zijn gebaseerd op het reeds bestaande bedrijfsprogramma ‘Better Business, Better Planet, Better Communities’. Ze zijn ontwikkeld volgens de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN (SDG’s). CHEP zet hiermee de toon als het gaat om duurzaamheid bij bedrijven.

CHEP werd dit jaar overigens uitgeroepen tot het duurzaamste bedrijf ter wereld door Barron’s Magazine. Daarnaast kreeg het een algehele A-classificatie toegekend door de Ellen MacArthur Foundation-tool ‘Circulytics’, waarmee circulaire bedrijfseconomieën worden beoordeeld.

CHEP bereikt nu het gestelde doel van een 100% gecertificeerde en duurzame houtinkoop. Toch weet het bedrijf dat er nog altijd meer moet gebeuren:
We mogen trots zijn op deze prestatie, maar we kunnen nog steeds meer doen. Onze focus als bedrijf is om verder te gaan dan enkel gecertificeerd hout te gebruiken. Als leiders op het gebied van duurzaamheid willen we een netto positieve impact hebben op de planeet. Daarom willen we ook bijdragen aan herbebossing en regeneratieve supply chains opzetten die de bosmassa van de wereld laten aangroeien,” aldus Fernando Martinez.