Chemport Europe en Cultuur+ Ondernemen vertegenwoordigen Nederland tijdens de finale van de Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering 2024 (EEPA). In november nemen zij het op tegen de meest originele en succesvolle initiatieven van publiek-private partnerschappen uit de EU. Op 27 juni 2024 maakte de Nederlandse jury de 2 winnaars van de Nederlandse voorronde bekend.

Chemport Europe

Het programma Chemport Europe bevordert de overgang naar een bloeiende, duurzame chemische industrie in Noord-Nederland. Het programma wil in 2030 Europese koploper zijn voor groene chemie. Want de uitstoot van de chemische industrie moet omlaag en tot een minimum beperkt worden. Een manier hiervoor is het slim ontwerpen van producten en processen en het inzetten van hernieuwbare grondstoffen. Chemport Europe bereikt dit onder meer met het versterken van de samenwerking tussen chemische bedrijven, overheid en kennisinstellingen in Noord-Nederland en boekt goede resultaten.

Chemport Europe doet mee in de categorie ‘ondersteuning van de duurzame transitie’. Deze categorie erkent beleidsvormen en initiatieven op nationaal, regionaal en lokaal niveau die de duurzame transitie ondersteunen. Ook schenkt het aandacht aan aspecten zoals de circulaire economie, klimaatneutraliteit en schone energie.

“We hebben deze 2 inspirerende projecten genomineerd, omdat ze laten zien hoe belangrijk aandacht voor duurzaam ondernemerschap en het ontwikkelen van ondernemerschapsvaardigheden is. Nu en op de lange termijn. Ook zijn we onder de indruk van de gedrevenheid en getoonde resultaten van deze organisaties. We zijn verheugd om deze projecten de kans te geven zich op Europees niveau te presenteren en denken dat ze een grote kans maken om in Europa te winnen.” – Pieter Waasdorp, Juryvoorzitter en manager Ondernemersklimaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Finale in Hongarije

Of de Nederlandse projecten één van de Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering 2024 winnen, wordt bekend tijdens de finale in Boedapest op 19 november 2024.

Innovatie stimuleren en belonen

De EEPA is een initiatief vanuit de Europese Commissie om succesvolle ondersteuning van ondernemers nu eens zelf in de spotlights te zetten. Daarmee erkent en beloont de Europese Commissie de successen van partijen die met creatieve en inspirerende initiatieven ondernemerschap stimuleren. Dat kunnen (decentrale) overheden, kennisinstellingen, scholen of publiek-private samenwerkingsverbanden zijn. De Europese Commissie organiseert deze Awards al ruim 15 jaar. Het Ministerie van Economische Zaken en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland organiseren de Nederlandse voorronde en staan de deelnemers bij met kennis en expertise.