In iedere functie krijgen professionals te maken met transitie opgaves zoals klimaat. Dat wordt in de toekomst steeds intensiever: markten veranderen sneller immers en door transitie opgaves wordt ondernemen en organiseren complexer. Echter, die organisaties die in staat zijn om daarop effectief te reageren, zijn het meest succesvol. ‘In de praktijk blijkt het onderwerp vaak een ‘hete aardappel’ aldus 100 Months To Change oprichter en transformatie Charlotte Extercatte: ‘en dat is een grote gemiste kans!’. Door middel van 100MTC Experiences ontdekken professionals op een toegankelijke, positieve manier hoe zij met transitie onderwerpen om kunnen gaan in hun rol en in het vervolg worden zij versterkt en uitgedaagd tot extra actie. ‘We leren samen ook veel over wat professionals meer nodig hebben om bij te kunnen dragen vanuit hun rol’.

Hoe krijgen verschillende functies in organisaties te maken met klimaat gerelateerde uitdagingen? En wat hebben zij nodig om meer te willen en kunnen bijdragen aan de realisatie van de klimaatdoelen?

Een aantal voorbeelden waarop functies met het onderwerp werken:

Human Resources: ‘Als we nu niet meer gaan doen met transitie, dan houden we ons talent niet vast. Jonge medewerkers vragen tegenwoordig altijd over duurzame onderwerpen. Ook spelen we een cruciale rol in het ontwikkelen van nieuwe mindset en nieuw collectief gedrag dat bij een toekomstbestendig organisatiemodel komt kijken. Dat gaat over Leren en Ontwikkelen maar ook over het neerzetten van een versterkte organisatie DNA en cultuur’.

Operations: ‘De grondstoffen die we in de productie gebruiken, raken op en met de stijgende prijzen in de markt en een sterke competitie is het belangrijk dat we heel snel tot een nieuw businessmodel komen. De oplossingen zijn er wel maar welke prioriteit stellen we en kunnen we ook out of the box beslissen met leiders over terugbetaaltermijn? Dat staat steeds vaker op de agenda van het overleg’.

Sales: ‘We hebben als organisatie geen klimaatdoelen, maar de inkoper van onze B2B klant vraagt er wel om: zij moeten immers over hun scope 3 activiteiten gaan rapporteren. Willen we deze klant houden, dan zullen we dit maar beter op orde hebben. We gaan deze marktbehoefte aan onze marketeers terugkoppelen’.

Marketing: ‘We kunnen zoveel meer doen om duurzaam gedrag te stimuleren bij onze klant, bijvoorbeeld door aan onze prijsstelling te werken of de latente behoeftes uit de markt naar nieuwe concepten te vertalen. Dan verkopen we meer duurzame producten. De informatie van sales is voor ons superrelevant de klant heeft meer van ons nodig in bijvoorbeeld productinformatie. En op welke oplossingen zitten ze echt te wachten?’

Dergelijke uitspraken zijn er ook vanuit Procurement, Legal, R&D, IT en Finance. Wat koop je nog in? Waar ligt de grens? Wat zijn nieuwe klimaat gerelateerde wetten? Weten we er genoeg van? Zijn we goed genoeg om wetgeving die in de maak is te beïnvloeden met onze voorlopers kennis? Hoe gaan we om met terugbetalingstermijnen?

Het geeft aan dat er nog veel mogelijk is en de macht van organisaties groot is om verduurzaming integraal te versnellen. De uitspraken die we ophalen tijdens de 100MTC Experiences geven waardevolle inzichten over wat professionals willen en nodig hebben om bij te dragen aan een toekomstbestendige organisatie.