Modiform kiest Solinatra® voor het verlagen van de footprint en het verantwoord omgaan met natuurlijke hulpbronnen

Modiform, de toonaangevende wereldwijde leverancier van teelt-, transport- en verpakkingssystemen voor de tuinbouwketen, zet dankzij de nieuwe samenwerking met Solinatra een grote stap in haar ambities om zo min mogelijk fossiele primaire kunststoffen toe te passen. De overeenkomst, benadrukt de ambitie van beide bedrijven richting een groene en duurzame toekomst. Modiform en Solinatra nemen gezamenlijk […] ... lees meer

Actieplan Circulaire Economie Groene Hart bekrachtigd

Tijdens het jaarevenement van het Bestuurlijk Platform Groene Hart hebben Jacques Rozendaal en Frank Rijkaart namens elf gemeenten in het Groene Hart en de provincie Zuid-Holland het Actieplan Circulaire Economie Groene Hart bekrachtigd. Wethouder Jan Leendert van den Heuvel was erbij. “We zijn een aantrekkelijke gemeente om te ondernemen en we willen dat ook blijven,” […] ... lees meer

Nederlandse zuivelindustrie op koers reduceren CO2-emissie

Deze maand heeft KWA bedrijfsadviseurs een rapport gepubliceerd, waarin zij hebben onderzocht in welke mate de Nederlandse zuivelindustrie op koers ligt om CO2-emissie te reduceren richting 2030. De conclusie is dat de zuivelfabrieken met haar voorgenomen plannen voor CO2-emissiereductie haar bijdrage gaat leveren aan de reductiedoelstellingen van de Nederlandse industrie. In het rapport is allereerst […] ... lees meer

Marktonderzoek Nederlandse carbon credits biobased bouwen gepubliceerd

In het kader van de Nationale Aanpak Biobased Bouwen heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit opdracht gegeven voor een onafhankelijk onderzoek naar het marktpotentieel van carbon credits. Daarbij ligt de focus op construction stored carbon credits. Deze zijn afkomstig van de teelt van Nederlandse vezelgewassen, bestemd voor de productie van biobased bouwmaterialen. De […] ... lees meer

UMCG, Renewi en GreenCycl werken samen voor duurzaam hergebruik van medisch afval

Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), Waste-to-product bedrijf Renewi en GreenCycl tekenen een samenwerkingsovereenkomst. De pilot, die twee jaar geleden startte, is nu omgezet in een structurele samenwerking. Verschillende afvalstromen worden apart ingezameld en daarna verwerkt tot grondstoffen die kunnen dienen voor nieuwe medische materialen. Metalen instrumenten, kunststof doeken en bakjes: in het operatiecentrum van […] ... lees meer

Gemeente Ede zoekt deelnemers voor het Koploperproject Duurzaam Ondernemen

De gemeente Ede wil – in samenwerking met Alfa Accountants en Adviseurs en de Rabobank Vallei en Rijn – MKB-ondernemers praktisch en hands-on helpen in hun duurzame ontwikkeling via het Koploperproject Duurzaam Ondernemen. Landelijk hebben al meer dan 500 MKB-bedrijven dit project succesvol afgerond. Het project richt zich niet alleen op ondernemers die willen weten […] ... lees meer

Koninklijke Van Wijhe Verf start veelbelovende pilot met 99% fossielvrije muurverf in Kralingen

Koninklijke Van Wijhe Verf staat bekend als pionier en koploper op het gebied van duurzame ontwikkelingen in de verfbranche. De in december 2023 gepresenteerde Concept Paint Flower Power, de meest duurzame muurverf met een zeer lage carbon footprint, is daar een voorbeeld van. Deze in de WYDO laboratoria van Van Wijhe ontwikkelde muurverf wordt nu […] ... lees meer

Nederlandse bouwmarktplaatsen slaan de handen ineen voor exponentiële groei van hoogwaardig hergebruik in de bouw

Vrijdag 14 juni hebben de bouwmarktplaatsen, Madopt, DuSpot en Insert, en de circulaire bouwinitiatieven, Transitieagenda Circulaire Bouweconomie, digiGO en DigiC, het Manifest “Samen werken aan exponentiële groei van hoogwaardig hergebruik in de bouw” ondertekend. Dit manifest heeft als doel om binnen zes jaar minimaal 15% hoogwaardig hergebruik van bouw- en sloopafval in Nederlandse bouwprojecten te […] ... lees meer

Chemport Europe een van de Nederlandse finalisten EEPA 2024

Chemport Europe een van de Nederlandse finalisten EEPA 2024
Chemport Europe en Cultuur+ Ondernemen vertegenwoordigen Nederland tijdens de finale van de Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering 2024 (EEPA). In november nemen zij het op tegen de meest originele en succesvolle initiatieven van publiek-private partnerschappen uit de EU. Op 27 juni 2024 maakte de Nederlandse jury de 2 winnaars van de Nederlandse voorronde bekend. Chemport Europe […] ... lees meer

MVO Platform zet de sterkten en zwakten van de Europese IMVO-wet uiteen

Het MVO Platform verwelkomt de aanname van de Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD). De wet betekent een doorbraak voor de bescherming van mensenrechten, het klimaat, het milieu en verantwoord ondernemen wereldwijd. Tegelijkertijd bevat de CSDDD ook ernstige tekortkomingen, die de effectiviteit kunnen belemmeren. In dit document zet het MVO Platform de sterkten en zwakten […] ... lees meer

75 inspirerende oplossingen van ‘early adaptors’ CSRD verslagen

Nu bedrijven zich voorbereiden op verplichte rapportage volgens de nieuwe EU-richtlijn voor duurzaamheidsverslaggeving (de CSRD), deelt We Mean Business Coalition (WMBC) 75 interessante voorbeelden van pioniers die zich al aan de normen houden om anderen te helpen navigeren door het doolhof van regelgeving. Nederlandse voorbeelden zijn er van ABN AMRO, Philips en AkzoNobel. De recente […] ... lees meer