MVO Nederland introduceert Boeren. Natuurlijk!, een landelijk collectief dat het omschakelen naar natuurlijke landbouw voor boeren vereenvoudigt. De 35 aangesloten organisaties hebben een maatschappelijk en financieel belang bij een toename van de biodiversiteit in de Nederlandse landbouw. MVO Nederland stuurt als onafhankelijke partij de deelnemers in de transitie. “Het bijzondere van Boeren. Natuurlijk! is dat het uitgaat van het ondernemerschap van de boer zelf en ervoor zorgt dat ze in deze onzekere tijd toch kunnen blijven boeren. Samen staan we naast de boer”, zegt Maria van der Heijden, directeur-bestuurder van MVO Nederland.

Het collectief

Het collectief omvat organisaties die boeren helpen omschakelen. Daarom sluiten bijvoorbeeld leveranciers van natuurlijke oplossingen aan, zoals Organic Seeds, Soil Valley/HAL24K, Royal Eijkelkamp en machinebouwers FME aan. Om natuurlijke landbouwproducten te vermarkten, doen coöperatie Avebe, Vitam, Albron, Hutten Catering, Crisp en grote inkopers van catering zoals Rijksinkoop (RVO) mee. Vanuit de overheid zijn het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het Investeringsfonds Omschakeling Landbouw en de provincies Brabant en Utrecht betrokken bij het collectief.

Tot de aangesloten partijen horen verder financiers Triodos Bank, Rabobank, ABN Amro PYMWYMIC, Crowd About Now en verzekeraar ASR. Zij zorgen er samen met het eerdergenoemde Investeringsfonds voor dat boeren overbruggingskrediet hebben om de omslag te maken. Financieel adviseurs Stichting Weerwoud en de Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs (VAB) ondersteunen ook met expertise op dit vlak.

Om boeren te helpen de nodige kennis te vergaren over natuurlijk boeren doen het Louis Bolk Instituut, Naturalis Biodiversity Center, Top Institute Food and Nutrition (TIFN), IPC Groen, Buizer Advies en HAS Den Bosch mee. Ook boeren die al natuurlijk werken zetten hun ervaringen in – daarvoor werkt MVO Nederland samen met LTO Noord, Schevichoven, Stimuland, Rotterdam de boer op! en de Fruitmotor.

“Ons landbouwsysteem veroorzaakt 25 procent van de broeikasgasemissies en 60 procent van het verlies aan biodiversiteit. Tel daar de stikstofcrisis bij op en je weet: de landbouwtransitie was nog nooit zo urgent. We zien partijen werken aan de oplossing, maar dat dat gaat vaak los van elkaar. We zijn samen verantwoordelijk voor de situatie en moeten het dus ook samen moeten oplossen. Vanuit die urgentie ontwikkelden we het collectief Boeren. Natuurlijk! en zijn enthousiast dat er nu al zo veel partijen met ons mee willen doen”, zegt Maria van der Heijden, directeur-bestuurder van MVO Nederland.