Hoewel de meeste Nederlanders vooral vanuit huis werkten, was het desondanks een jaar vol beweging. Zo veranderde bijvoorbeeld de manier waarop we eten, voedsel produceren, verwerken en verhandelen. Ook dit jaar zullen consumenten, industrie en overheid meer duurzaam, gezond en eerlijk voedsel hoger op de agenda zetten.

Plantaardig volop in beweging

Voor de provincie Flevoland organiseerde Schuttelaar & Partners in het Food Forum, samen met The Protein Coalition een bijeenkomst om samenwerking tussen telers en verwerkende industrie te bevorderen. Dit is een eerste stap richting een Green Deal plantaardige eiwitgewassen die in Q3 van 2022 ondertekend zal worden. Deze Green Deal zal de teelt van eiwitgewassen in Nederland stimuleren. Bovendien zien we zowel in de retail als in de foodservice het aandeel vegan in rap tempo toenemen. Ook de voornemens om het BTW-tarief op groente en fruit te verlagen zal ten goede komen aan een meer plantaardig menu.

Biologisch groeit gestaag door

Biologische landbouw wordt, mede door de Europese Farm to Fork-strategie, sterk gestimuleerd. Van alle landbouwgrond in Europa moet in 2030 een kwart biologisch zijn. De industrie helpt om deze omkeer te realiseren. Bij PLUS supermarkt bijvoorbeeld, is vanaf dit jaar alle 0,5 en 1 liter pakken dagverse huismerk melk en yoghurt standaard biologisch. Een ander voorbeeld is een bijeenkomst die wij organiseerden voor de ruim 40 bedrijven in de Smart Food Alliance met het ministerie van LNV over biologische landbouw, verwerking en consumptie van biologische producten. Al deze mogelijkheden tussen de industrie en de overheid zullen in 2022 gepresenteerd worden in een nationale strategie biologisch, om zowel productie als consumptie te stimuleren.

Naar klimaatneutrale voedselproductie

Klimaatneutraal voedsel produceren is een derde trend. Op de verpakking van een aantal producten staat de CO2-footprint al vermeld. Langzamerhand wordt steeds duidelijker hoe dit dient te worden berekend en geïnterpreteerd. We verwachten dat steeds meer voedselbedrijven een klimaataanpak op gaan stellen. In 2021 startten de eerste pilots met Eco-Score om de klimaatimpact inzichtelijk te maken. En in 2022 zal vanuit het Europese EIT-food geëxperimenteerd worden met een nieuw Europees eco-label.

Lokaal voedsel groot maken

De laatste trend, in dit rijtje voorbeelden, is de trend naar meer lokaal voedsel. Mede door de veranderingen in de samenleving door COVID is de vraag naar lokaal voedsel enorm gegroeid. Provincies zoals Fryslân, Flevoland, Zuid-Holland en Overijsel hebben het lokale voedselsysteem hoog op hun politieke agenda staan. Het ministerie van LNV zal ook volgend jaar hier weer extra aandacht voor vragen. Nationale Handelsmissies met de nieuwe minister staan op de planning.

Vier trends om het voedselsysteem, ook in 2022, duurzamer, gezonder en transparanter te maken. Daar werken we graag samen met u aan.

Casper Zulim de Swarte, Senior Managing Consultant Food Transition bij Schuttelaar & Partners