Cargill heeft zijn eerste stap gezet in grootschalige biogasproductie door een joint venture aan te gaan met Sustainable Fuel Plant (SFP) Zeeland in Nederland, een dochteronderneming van de SFP Group.

SFP Zeeland produceert duurzaam biomethaan, een betrouwbare hernieuwbare brandstof , waarmee klanten hun uitstoot van broeikasgassen kunnen verminderen en hun duurzaamheidsdoelstellingen kunnen halen. Biogas wordt geproduceerd door de afbraak van organische reststoffen, waarvoor een breed scala aan afvalstromen, waaronder landbouwafval, wordt benut, wat bijdraagt aan een circulaire economie. Na reiniging en opwaardering tot aardgas wordt biogas verkocht als biomethaan en gebruikt voor vergelijkbare toepassingen, zoals transport, verwarming en industrieel gebruik.

Door dit partnerschap met de SFP Group kan Cargill meer CO2-arme oplossingen bieden voor haar klanten en zo haar kernactiviteiten op het gebied van voeding, veevoer en biobrandstoffen verder verbeteren. ‘Verbeteren’ wordt in Cargill’s hele productieketen sterk gedreven door het koolstofarm maken van de voedsel- en transportsector.

Alexis Cazin, President van Cargill Europa’s bio-energie, granen en oliezaden legt uit: “Onze visie bij Cargill is om voortdurend te bedenken hoe we voedsel op een nog duurzamere manier verbouwen en wereldwijd verplaatsen – om zo mensen te voeden en daarbij de planeet te beschermen. Biogas uit afval en restverwerking heeft de potentie om onze eigen toeleveringsketens en die van onze klanten koolstofvrij te maken en daarbij de Cargill-locaties en productiemiddelen van energie te voorzien. Dit is een enorme mogelijkheid om hernieuwbare energie uit te breiden binnen het wereldwijde netwerk van Cargill, door onze hele waardeketen heen. We betreden het biogassegment en leggen een solide basis om onze toekomst koolstofvrij te maken.

SFP Zeeland heeft uitgebreide ervaring in de biogasindustrie en stelt een circulaire economie centraal. In plaats van afhankelijk te zijn van specifieke grondstoffen, richten ze zich op de mogelijkheid om afvalgrondstoffen van de laagste kwaliteit te herverwerken. Dit brengt steeds meer flexibele mogelijkheden voor de toekomst. Ook ligt SFP Zeeland in de buurt van verschillende Cargill bedrijfslocaties, waaronder haar bio-energie fabrieken, wat de unieke kans biedt om de gezamelijke afvalstromen hiervan ook te kunnen hergebruiken.”

Het is SFP Group’s filosofie om schaalbare en gemakkelijk reproduceerbare biogasinstallaties te bouwen en exploiteren, zowel in Nederland als daarbuiten, om zo de Europese energietransitie te helpen versnellen.

Niels Peters, CEO van SFP Group voegt hieraan toe: “We zijn enthousiast over dit strategische partnerschap met Cargill. Het helpt ons om te blijven groeien en zelfs versnellen, om zo onze ambities waar te maken. Onze ervaring in het ontwikkelen van bedrijfsmiddelen en het produceren van biomethaan is een aanvulling op Cargills ervaring op het gebied van grondstoffenproductie en koolstofarme oplossingen. Ik kijk uit naar onze kennisdeling op het gebied van biogas en biomethaan om zo samen onze impact op het koolstofarm maken van de economie te vergroten. We willen echt verder groeien dan onze huidige grenzen en samen gaan we onze actieve bijdrage leveren aan het behalen van de Europese duurzaamheidsdoelstellingen.”

Foto: SFP Group locatie in Zeeland