77% van de deelnemers aan de crowdfundingscampagne 1001ha Kruidenrijk grasland is ‘om’: nadat zij eenmalig hebben geëxperimenteerd met kruidenrijk grasland willen zij hier mee verder. De deelnemers merken dat ze met minder input (kunstmest) productie behouden, terwijl de bodem gezonder wordt met meer biodiversiteit. De campagne 1001ha van Urgenda en LTO Nederland liet de afgelopen twee jaar melkveehouders laagdrempelig experimenteren door korting te bieden op de aanschaf van een kruidenrijk grasmengsel. “”Mooi dat met deze campagne zoveel partijen betrokken zijn bij de verduurzaming van de sector en dat melkveehouders de uitdaging aan gaan om te experimenteren met kruidenrijk grasland.

Dat 77% van de deelnemende melkveehouders verder wil met kruidenrijk grasland laat zien dat we met 1001ha een gouden formule in handen hebben.”, aldus Wilco Brouwer de Koning, initiatiefnemer van LTO Nederland. Hanneke van Ormondt van Urgenda: “met deze campagne bieden we een oplossing voor de maatschappij om CO2 uitstoot te verminderen en de biodiversiteit te verhogen”.

1001ha kruidenrijk grasland

Urgenda en LTO Nederland startten de campagne in het najaar van 2020: melkveehouders krijgen fikse korting op de aanschaf van maximaal 3 hectare kruidenrijk grasmengsel en krijgen daar uitgebreide begeleiding bij. Inmiddels doen 6 zaadleveranciers mee en kunnen boeren kiezen uit 12 mengsels. De campagne sloeg per direct aan onder boeren én onder geldschieters. Inmiddels is er voor 2500 hectare verkocht aan 812 verschillende boeren. Elke hectare hoogproductief kruidenrijk grasland levert een besparing op van 500 kilo kunstmest en 1000 kilo CO2. Bovendien zorgt het voor meer voedsel voor insecten en vogels, minder bestrijdingsmiddelen, gezonde koeien en betere waterberging.

Resultaat enquête

Uit de enquête onder deelnemende boeren blijkt: 77% van de boeren wil zeker meer percelen inzaaien na het experiment, als er tenminste een nieuwe kortingsactie komt. Slechts 3% wil dit niet. Voor sommige boeren is het experiment een gamechanger: met minder input, dezelfde output. Zij geven aan hun bedrijfsvoering helemaal om te gooien naar natuurinclusief en extensief.

Vraag aan de maatschappij: help de boer!

De crowdfundingscampagne startte dankzij een voorschot van Urgenda en ondersteuning vanuit ASN bank, en vond al snel bijval bij enkele bedrijven (Natuurmonumenten, Patagonia en Triodos Foundation) en vele burgers. Maar inmiddels hebben ook 9 provincies, een enkele gemeente en het ministerie LNV meegedaan. Dit najaar is er nog budget in Brabant, Gelderland, Drenthe, Zuid-Holland, Zeeland en in gemeente Hof van Twente. Maar boeren door het hele land willen meedoen. Daarom vragen Urgenda en LTO Nederland de maatschappij om meer bijdragen, zodat boeren verder kunnen verduurzamen.