Een coalitie van bedrijven, academici, kerken, vakbonden en maatschappelijke organisaties het Initiatief Duurzaam en Verantwoord Ondernemen (IDVO) gestart. Deze coalitie wil ervoor zorgen dat mensenrechten en het milieu in de productieketens van bedrijven worden gerespecteerd, en pleit voor bindende due diligence wetgeving in Nederland. Bedrijven moeten verantwoordelijkheid nemen voor de omstandigheden in hun gehele productieketen. Transparantie en het belonen van de koplopers is hierin belangrijk.

Via de nieuwe website https://www.idvo.org kunnen bedrijven en organisaties zich aansluiten om met een logo en eventueel een statement de boodschap van de coalitie te ondersteunen.