Naar aanleiding van een eerder uitgevoerd onderzoek stelt de BZW vast dat een gedragscode een goed hulpmiddel kan zijn voor bedrijven om gestalte te geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een gedragscode schept immers duidelijkheid naar de belanghebbenden van de onderneming en draagt bij aan de bewustwording en grotere betrokkenheid van medewerkers.
Met behulp van het Centrum voor Maatschappelijk Ondernemen van de Universiteit van Tilburg, onder leiding van prof.dr. Johan Graafland is voor de BZW een model met veel voorbeelden gemaakt waaruit ondernemers, die een gedragscode willen maken, kunnen kiezen. Studenten van Avans Hogeschool in Breda hebben de gegevens omgezet in een bruikbaar hulpmiddel dat iedere betrokkene binnen het bedrijf kan helpen bij het opstellen van de code, die toegespitst is op de wensen en behoeften binnen de eigen onderneming. Zo hoeft een onderneming of ondernemer niet zelf het wiel uit te vinden, maar kan aan de hand van de gegevens die de cd-rom biedt op een eenvoudige manier een eigen gedragscode opstellen.

Het is de bedoeling dat de cd-rom in de loop van februari beschikbaar komt voor leden van de BZW die belangstelling hebben in het opstellen van een gedragscode.