Minister Hugo de Jonge en staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) hebben vandaag de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2023 aan de Tweede Kamer aangeboden. De jaarrapportage geeft een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van de bedrijfsvoering binnen het Rijk in 2023, variërend van duurzaamheid en personeelszaken tot inkoopcijfers en cyberveiligheid.

Uit de rapportage blijkt dat het gasverbruik van het Rijk sterk is gedaald. De doelstelling die het Rijk in 2030 zou moeten halen, is in 2023 al behaald. Dit gaat om een reductie van het gasgebruik van 30% in vergelijking met 2019. Dat komt onder andere door de inzet van het Rijksvastgoedbedrijf op het verduurzamen van kantoren en, waar mogelijk, het afstoten van kantoren. Ook de campagne ‘Zet de knop om’, waarbij het Rijk in al haar panden de verwarming lager heeft gezet , had groot effect.  Ook het streven van 15% reductie van het gasverbruik in de periode van 1 augustus 2022 tot en met 31 maart 2023 is ruim behaald met een reductie van 22%.

Veilige werkomgeving

Het Rijk streeft naar een werkomgeving met een open cultuur waarin medewerkers gezond en veilig hun werk kunnen doen. Zo is de app Gedragscode Integriteit Rijk doorontwikkeld. Alle rijksambtenaren kunnen in die app de gedragscode in eenvoudige taal raadplegen en oefenen met uitdagende dilemma’s. Om een veilige werkomgeving te waarborgen is er gewerkt aan het opzetten van een interdepartementale klachtencommissie voor ongewenste omgangsvormen.

Download de infographic