Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) zijn tegenwoordig cruciaal voor organisaties. Een duurzaam personeelsbeleid speelt hierbij een belangrijke rol. Daardoor krijg je meer betrokkenheid van je medewerkers en verhoogt het de duurzame inzetbaarheid van hen. Hoe creëer je zo’n beleid? In dit artikel de aandachtspunten en thema’s die je hierbij helpen.

Medewerkersparticipatie

Een manier om medewerkers te binden aan je organisatie en hun betrokkenheid te verhogen, is om ze te laten participeren in je bedrijf. Je kunt daarbij denken aan een medewerkersparticipatie waarbij de medewerkers delen in de resultaten van je bedrijf via certificaten van aandelen. Een andere optie is om hen de mogelijkheid te geven aandelen in je bedrijf te kopen. Voor het goed opzetten van een medewerkersparticipatie of verkoop van aandelen aan je medewerkers is samenwerking met een specialist van groot belang.

Organisatiecultuur en sociale missie

Van belang is om de organisatiecultuur te koppelen aan een sociale missie. Medewerkers hechten waarde aan werk dat bijdraagt aan positieve verandering in de wereld en willen weten waar ze iedere dag hun bed voor uit komen. Bewustwording van de sociale missie bevordert betrokkenheid, zeker wanneer je medewerkers betrekt bij het opstellen van je sociale missie. Zeker de huidige jonge generatie heeft meer oog voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en wil naast goede arbeidsvoorwaarden wat doen voor de maatschappij.

Duurzame inzetbaarheid

Richt je op de duurzame inzetbaarheid van je werknemers. Stem het beleid af op individuele omstandigheden en levensfasen. Zo blijven medewerkers gemotiveerd en productief. Bij duurzame inzetbaarheid spelen verschillende thema’s een rol. Denk hierbij aan de fysieke belastbaarheid, werkplek en stress. Onlangs verscheen een artikel op nos.nl waaruit blijkt dat stress en werkdruk alleen maar toenemen. Dit onderstreept de actualiteit van dit thema.

Financiële aspecten

Onderzoek ook de financiële kant van duurzaamheid. Wat kost het ziekteverzuim op dit moment? Denk daarbij onder meer aan de premie voor de ziekteverzuimverzekering. En hoe verhouden investeringen in duurzame inzetbaarheid zich tot kosten van verzuim? En welke mogelijkheden zijn er dan om deze investeringen te financieren?

Het is niet bij iedereen bekend dat het maken van een plan van aanpak kan resulteren in een enorme korting op de premie voor de ziekteverzuimverzekering. Het mes snijdt dan aan twee kanten: je helpt medewerkers fitter en belastbaarder te worden en je bespaart geld! Vitale medewerkers zijn productiever.

Denk daarnaast aan het aanvragen van subsidies. Programma’s zoals SLIM en MDIEU bieden mogelijkheden voor het financieren van investeringen in duurzame inzetbaarheid.

Erik Hannewijk, Relatiemanager Alfa Accountants en Adviseurs