Leefbaar inkomen voor de koffieboer, de beste kwaliteit koffie en minimale milieu impact zijn wat Boot Koffie betreft de drie essentiële pijlers onder verantwoord ondernemen in de koffie wereld. In samenwerking met de Climate Neutral Group reduceert Boot Koffie nu de klimaatimpact van de koffie tot nul!

In de jaren 2020 en 2021 heeft Boot Koffie samen met de boeren in de Kachalu coöperatie deelgenomen aan een pilot van het Future Proof Coffee Collective met True Cost Accouting (TCA). Het berekenen van de werkelijke kosten van de koffie.

De meeste koffieteelt veroorzaakt een enorme milieubelasting. Boot Koffie weet al jaren dat verbouwen van de hoogste kwaliteit koffie grote positieve effecten heeft op het inkomen van de koffieboer en de milieubelasting vermindert. De resultaten van de TCA-pilot waren echter nog veel beter dan Boot Koffie verwachtte: de koffieboer verdient een fatsoenlijk inkomen waar hij goed van kan leven en de klimaat impact op de plantage is zeer gering.

Nu zet Boot koffie de volgende stap. In samenwerking met de Climate Neutral Group reduceert Boot Koffie de klimaatimpact van de koffie tot nul!

Volgens de koffie calculator is de carbon footprint van een kilo 100% Colombia koffie (inclusief 16% ‘roasting loss’), 100 m3 aardgas, en 180 kWh stroom gebruik gemiddeld – van boer tot en met winkel – 3,877 kg CO2. Het overgrote deel komt daarbij van de koffieplantage.

De Colombia Kachalu koffie heeft echter ruim 90% minder CO2 uitstoot op de plantage dan de gemiddelde Colombiaanse koffie. Dat komt omdat de boeren biologisch verbouwen en dus geen kunstmest gebruiken. En men heeft schaduwbomen geplant: dat is beter voor de koffieplant én slaat juist CO2 op.

Daarmee is de klimaatimpact van de Colombia Kachalu koffie minimaal. De laatste emissies, voor branden en transport, compenseert Boot Koffie, in een mooi CO2-reductie project elders, op basis van de gegevens voor de gemiddelde Colombiaanse Koffie. Daarmee is de Kachalu koffie klimaatneutraal, en draagt uw kopje koffie dus niet bij aan het klimaatprobleem. Waarschijnlijk vermindert het zelfs de totale CO2- emissie door de acties van de boer.

Boot Koffie heeft gekozen de laatste emissies te compenseren via een project met een officieel Voluntary Carbon Standard certificaat dat bos beschermt tegen boskap en nieuwe bomen aanplant is samenwerking met de lokale bevolking.

Jos Cozijnsen, Climate Neutral Group: “Goed dat Boot Koffie investeert in goede biologische koffie met een goede beloning en die beter is voor het klimaat. Dat Boot bovendien de laatste CO2-emissies die er nog overblijven via ons compenseert in een ander gecertificeerd project bewijst dat Boot het klimaatprobleem serieus neemt en dat de koffiefan daar ook bewuster van wordt“.