Bol.com wil consumenten helpen bij de online zoektocht naar artikelen die geproduceerd zijn met aandacht voor mens, milieu en dier. Om de volgende stappen te zetten in deze ambitie kwam de winkel samen met verschillende ketenpartijen uit de retail, aanbieders van keurmerken, automatiserings- en voorlichtingsorganisaties. Met een aantal van deze partijen wordt een pilot gestart waarbij artikelgegevens over duurzame keurmerken in de productgroep ‘persoonlijke verzorging’ worden uitgewisseld via één centrale database: GS1 Data Source. Online retailers kunnen deze informatie uit de datapool gebruiken en automatisch koppelen aan het aanbod in hun webwinkel. Consumenten kunnen hierdoor op termijn, net zoals in fysieke winkels, ook online beter geïnformeerde keuzes maken op het gebied van duurzaamheid. 

In mei riep bol.com de e-commercebranche, producenten en aanbieders van keurmerken op om de handen ineen te slaan voor de digitalisering van duurzame keurmerken. Naar aanleiding van deze oproep besprak de winkel samen met FSC Nederland, GS1 Nederland, Milieu Centraal, Stichting Max Havelaar, Thuiswinkel.org en Procter & Gamble de kansen en uitdagingen van een bewustere levensstijl voor consumenten in Circl, het circulaire clubhuis in Amsterdam.

Uitdaging eenheid digitaal aanbod

Henk Hofstede, sectorbanker Retail bij ABN-AMRO, woonde de sessie bij en onderstreepte de urgentie van het initiatief: “Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de consument steeds bewuster winkelt en dat duurzaamheidskenmerken van een artikel steeds zwaarder meewegen in de keuze van de consument voor een artikel.” Bol.com wil hieraan tegemoetkomen, maar er bestaat geen standaard of overkoepelende digitale database waaruit webwinkels deze duurzame informatie kunnen halen. Daardoor is het voor de winkel onmogelijk op grote schaal artikelen van duurzaamheidskenmerken te voorzien en zijn ze nu nog genoodzaakt de keurmerken handmatig te koppelen aan de artikelen in de webwinkel. Dit is een tijdrovende en foutgevoelige klus.

Technologie maakt de wereld duurzamer

Tijdens de bijeenkomst bereikten de partijen al snel consensus over het gebruik van de datapool van GS1 Nederland. Hoewel er nog organisatorische en procesmatige uitdagingen zijn, is de inzet van technologie een kansrijke aanpak. Frits van de Bos, Manager Innovation bij GS1 Nederland: “Bedrijven kunnen van elk artikel alle gegevens invullen in de database, ook de
duurzaamheidskenmerken, zodat deze automatisch in webwinkels bij duurzame artikelen worden vermeld.” Daarin ligt ook een uitdaging. Zo is bijvoorbeeld bij het FSC® keurmerk de controle anders dan bij andere keurmerken. Om deze uitdagingen voor de toekomst inzichtelijk te krijgen wordt eerst gestart met een pilot waarbij een selectie duurzame keurmerken van artikelen in de productgroep ‘persoonlijke verzorging’ wordt gedigitaliseerd. Tijdens een volgende ‘ronde tafel’ medio januari, komen de partijen weer bij elkaar en worden de eerste afspraken op papier gezet.

Online kansen duurzaam verhaal

De partijen zijn het erover eens: ten aanzien van het maken van bewuste keuzes, is er voor de online retail een prominente rol weggelegd in het goed informeren van consumenten. Ellen de Lange, brancheorganisatie Thuiswinkel.org: “Goed dat bol.com dit initiatief gestart is om digitale beschikbaarheid van keurmerken te realiseren. Het is belangrijk dat consumenten online gemakkelijk een duurzame keuze kunnen maken. Er is online namelijk vaak veel ruimte om het volledige duurzame verhaal van een artikel te vertellen.”

De beste weg is samenwerking

Een winkel zoals bol.com kan het duurzame verhaal niet alléén vertellen. Jori Ebskamp, verantwoordelijk voor duurzaamheidsprojecten bij bol.com: “Wij vinden het niet aan ons om te
bepalen wat een duurzaam artikel is en wat niet. We hebben elkaar nodig om orde aan te brengen in het online oerwoud van duurzame artikelen. Webwinkels kunnen niet zonder de onafhankelijke kennis van partijen zoals Milieu Centraal. En artikelen met het Fairtrade keurmerk zijn weer afhankelijk van webwinkels om het duurzame verhaal van het product te vertellen. Bovendien is er meer dan alleen een keurmerk. Er kan alsnog een duurzaam verhaal te vertellen zijn als er bijvoorbeeld naar de ‘gehele cyclus’ van een product wordt gekeken. En dat inzicht hebben producenten zoals Procter & Gamble weer. Alleen door samenwerking kan bol.com bij duizenden en op termijn misschien wel miljoenen artikelen inzicht geven in de duurzame kenmerken.”