Duurzaamheid is niet meer uit de maatschappij weg te denken en ook consumenten kiezen steeds vaker bewust voor groen1. Bol.com helpt klanten in hun keuzeproces door duurzaamheidskenmerken zoals Max Havelaar | Fairtrade NL en Global Organic Textile Standard (GOTS) te koppelen aan de artikelen in hun winkel. Dit gebeurt nog niet op grote schaal omdat een standaard of overkoepelende digitale database van duurzame keurmerken nog mist waaruit webwinkels kunnen putten. Daar wil bol.com graag verandering in brengen. De winkel roept de e-commercebranche, producenten en aanbieders van keurmerken op om de handen ineen te slaan voor de digitalisering van duurzame keurmerken. Voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal en brancheorganisatie Thuiswinkel.org ondersteunen de oproep.

Eenheid digitaal aanbod

Bol.com is de eerste grote webwinkel waarbij klanten in hun zoektocht het aanbod van 16 miljoen artikelen kunnen filteren op een duurzaam keurmerk. Een team van specialisten verzamelt hiervoor informatie over producten en keurmerken en koppelt deze aan het bijbehorende artikelnummer (EAN/GS1) in de winkel, vaak handmatig. “Een tijdsintensief proces dat gevoelig is voor fouten,” vertelt Jori Ebskamp, verantwoordelijk voor duurzaamheidsprojecten bij bol.com. “Nog niet alle keurmerken hebben een database en wanneer dat wel het geval is dan heeft iedere organisatie vaak haar eigen aanpak. Artikelnamen worden anders opgeschreven en artikelnummers worden niet standaard opgenomen.”

Ebskamp werkt sinds een jaar aan de implementatie en doorvoering van digitale keurmerken binnen het assortiment van bol.com en pleit voor samenwerking van de markt. “Als keurmerken digitaal beschikbaar worden voor webwinkels kan de consument net zoals in de fysieke winkels ook online goed geïnformeerde keuzes maken.”

Steun voor samenwerking

Verschillende partijen juichen de roep om digitalisering toe. Margreeth Pape, Duurzaamheidsmanager bij Thuiswinkel.org: “Dankzij deze stap van bol.com wordt het straks voor veel meer webwinkels mogelijk om informatie over duurzaamheid te bieden aan de consument. Thuiswinkel.org wil hier graag een faciliterende rol in spelen.”

Vera Dalm, directeur van Milieu Centraal ziet ook kansen voor verduurzaming van de ecommercebranche. “Door het kopen van producten met een kwalitatief goed keurmerk heb je impact op mens, milieu en/of dierenwelzijn. Hoe meer webwinkels keurmerken koppelen aan hun producten, hoe makkelijker de consument een duurzame keuze kan maken.”

Huub Vermeulen, algemeen directeur bij bol.com: “Ik zou het geweldig vinden als we de digitalisering van duurzame keurmerken samen met de betrokken partijen kunnen oppakken. Als het voor ons en alle andere webwinkels makkelijker wordt om op grotere schaal keurmerken te tonen, kunnen we echt een bijdrage leveren. Het gaat immers om duizenden artikelen met een of meerdere duurzame keurmerken.”

Huidige aanbod keurmerken

Vooralsnog richt bol.com zich op 29 duurzaamheidskeurmerken die voor het huidige assortiment het meest relevant zijn. Bij ieder artikel waar bol.com een keurmerk toont, is het logo van dat keurmerk zichtbaar en wordt een korte toelichting over de duurzaamheidsaspecten gegeven. Daarnaast kunnen consumenten selecteren op artikelen met duurzaamheidskeurmerken. Op dit moment worden vijf keurmerken binnen bol.com getoond en gekoppeld aan circa 3.000 artikelen, terwijl dat er 16.000 zouden kunnen zijn.

Doelstelling koppeling keurmerken Bol.com streeft ernaar om nog dit jaar binnen elk van zijn productcategorieën waarvoor een keurmerk relevant is, bijvoorbeeld Wonen en Persoonlijke verzorging, de meest relevante duurzaamheidskeurmerken te introduceren. Op lange termijn is de ambitie om te komen tot een filter over alle productcategorieën van de winkel, zodat de klant snel en makkelijk kan kiezen uit enkel artikelen met erkende duurzaamheidskeurmerken.