Blijven traditionele bedrijfsaanpakken zoals LEAN dankzij biomimicry toepasbaar in een Circulaire Economie?

Veel van de bedrijfs- en organisatieprocessen gericht op verbetering stammen uit het industriële tijdperk. Een tijd waarin het ‘winst maken en economische groei’ het hoogste goed was. In de transitie naar een duurzame, circulaire richten we ons ook op andere waarden. Voor het inrichten van die economie, hebben we nieuwe perspectieven nodig. De vraag die rijst is of een bekende aanpak als Lean zich kan aanpassen en een rol kan blijven spelen in de transitie naar het nieuwe tijdperk. En de vraag is, wat is daarvoor nodig?

Bowine Wijffels en Linda Louwissen brachten Lean en Biomimicry bij elkaar en zochten op praktische wijze naar nieuwe handvatten voor een circulaire economie. Ze schreven er het boekje ‘Tien ideeën voor circu-lean organiseren’ over. En met ChangeVision gingen ze in een Roundtable om tafel om deze ideeën te toetsen aan mensen met strategische ervaring in met name het bedrijfsleven.

Het boekje is hier te downloaden of te bestellen. Klik hier voor een verslag van de Roundtable.

Share Button