BKB Precision neemt deel aan het Supplier Sustainability Program van ASML. Deze Joint Sustainability Commitment is afgegeven door het tekenen van een Letter of Intent door Jan Keller, Executive Vice President Strategic Sourcing and Supply Chain ASML en Mannes Westhuis, CEO/Owner BKB Precision.

Duurzaam ondernemen is voor BKB Precision een belangrijk uitgangspunt. Als MKB kan niet alles tegelijk. Maar vele kleine stapjes maken samen één grote. Samenwerking in de keten is daarbij noodzakelijk. Helpen en geholpen worden draagt bij aan de ontwikkeling naar duurzame kunststofbewerking. En dat is belangrijk voor de keten, zowel nu als in de toekomst. Om de bewustwording en de slagkracht rondom duurzaamheid te ondersteunen heeft ASML hiervoor een speciaal programma ontwikkeld. Ook wel het Supplier Sustainability Program genoemd. Een programma gericht op een duurzame en veerkrachtige supply chain. Hierbij moeten leveranciers voldoen aan de hoge normen van ASML met betrekking tot de kwaliteit, logistiek, technologie, kosten en duurzaamheid van hun producten en diensten. Leveranciersbeheer, leveranciersontwikkeling, leveranciersprestaties en kennis spelen een grote rol.

BKB Precision is onlangs benaderd voor deelname aan dit programma waarin langdurige en wederzijdse partnerschap centraal staat. Omdat dit thema voor BKB Precision ook erg belangrijk is heeft het bedrijf op 15 juli 2021 haar commitment gegeven om met ASML samen te werken aan ecologische duurzaamheid, informatie over CO2-emissies te delen, de CO2 uitstoot en afval te verminderen en mogelijkheden voor hergebruik te vergroten.

“We hebben een verantwoordelijkheid en als BKB Precision proberen we deze verantwoordelijkheid ook te integreren in ons dagelijkse werk. We staat ervoor open om samen met andere partners te leren van elkaar en informatie uit te wisselen om op deze manier een steentje bij te dragen aan de toekomst”, aldus Westhuis.