Heeft u waardevolle inzichten om kinderarbeid aan te pakken? Wilt u meedenken over praktische oplossingen in de toeleveringsketen of op landelijk niveau? Kom op 27 en 28 januari naar de internationale bijeenkomst ‘Taking next steps on ending child labour in global supply chains’ in Leiden.

In de huidige toeleveringsketens weten we vaak niet waar onze producten worden gemaakt of onder welke omstandigheden grondstoffen worden gewonnen. U kunt met uw bedrijf of organisatie een belangrijke bijdrage leveren aan de kennis over en aanpak van kinderarbeid.

SDG 8.7

Zo’n 152 miljoen kinderen in de wereld zijn het slachtoffer van kinderarbeid. De Nederlandse overheid heeft zich gecommitteerd aan SDG 8.7: het uitbannen van kinderarbeid vóór het jaar 2025.

SDG staat voor Sustainable Development Goals, ofwel Duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.

Bestrijding kinderarbeid

Het bestrijden van kinderarbeid is de verantwoordelijkheid van iedereen. Als consument, bedrijf, overheid, vakbond, ngo en gemeenschap hebben we allemaal een verantwoordelijkheid tegenover deze kinderen. Daarom roepen we iedereen op om vervolgstappen te nemen om vóór 2025 een einde te maken aan kinderarbeid.

Meer informatie