Als je een positief effect van de coronacrisis kunt noemen, is het de forse daling van de wereldwijde CO2-uitstoot. Maar nu de economie weer langzaam op gang komt, is de verwachting dat we met z’n allen weer meer CO2 gaan produceren.

Volgens de PwC’ers Debby Jannink en Wineke Haagsma is het juist nu belangrijk dat mensen zich bewust zijn van de keuzes die ze maken als het gaat om bijvoorbeeld mobiliteit en daarmee de omvang van hun ecologische voetafdruk. Om daarin inzicht te krijgen heeft PwC een speciale app ontwikkeld: Environmental Footprint Insights.

Flinke daling CO2-uitstoot door coronacrisis

‘Door het gedwongen thuiswerken vanwege Covid-19 en de (tijdelijke) sluiting van veel fabrieken is de uitstoot van CO2 het afgelopen anderhalf jaar flink gedaald. Naast de vreselijke gevolgen van het virus kun je dit een positief effect noemen. Door de crisis zijn we ons ook meer bewust geworden van de mogelijkheden. Dat we best een paar dagen in de week thuis kunnen werken. En dat we niet altijd de auto of het vliegtuig hoeven te nemen als we willen overleggen. Nu is belangrijk om die verandering in ons gedrag door te zetten’, aldus Debby Jannink, PwC-partner en expert op het gebied van verandermanagement en leiderschap.

Aandacht voor ESG-thema’s

Volgens Wineke Haagsma, hoofd corporate sustainability bij PwC, valt dit goed samen met de groeiende aandacht voor de ESG-thema’s. Organisaties worden steeds meer afgerekend op hun bijdrage aan environmental, social, en governance. Zo kijken investeerders vaker naar deze factoren voordat ze ergens geld insteken en komt er steeds meer wet- en regelgeving op dit gebied. ‘Onze klanten zijn daar dan ook bewuster mee bezig en regelmatig krijgen we vragen hoe ze meer inzicht kunnen krijgen in hun impact op het milieu’, aldus Haagsma.

Beter beeld van impact op het milieu

Dat kan dus deels met Environmental Footprint Insights. Met de app krijgen medewerkers niet alleen inzicht in hun persoonlijke CO2-uitstoot als het gaat om werkgerelateerde mobiliteit. Ze kunnen ook zien hoeveel de hele organisatie uitstoot of hoeveel CO2 er wordt geproduceerd binnen een bepaald project of door een vestiging. Verder geeft de app informatie over de kosten van de CO2-uitstoot en de tijdsbesteding per medewerker veroorzaakt door zijn of haar mobiliteitskeuze.

Jannink: ‘Op deze manier krijg je als organisatie een veel beter beeld van je impact op het milieu en kun je makkelijker bijsturen. Daarnaast kun je de stappen die je op het gebied van duurzaamheid neemt, beter verduidelijken voor je medewerkers en ze bewust maken van hun keuzes. Naar toezichthouders en investeerders tenslotte kun je duidelijk laten zien welke concrete stappen je onderneemt en in hoeverre je bijdraagt aan de ESG-thema’s. Kortom, diverse stakeholders kun je eenvoudig van bruikbare informatie voorzien.’

Duurzame gedragsverandering staat voorop

De app moet volgens de PwC’ers vooral als een middel worden gezien. ‘Het gaat in eerste instantie om het bereiken van een duurzame gedragsverandering binnen organisaties en dat medewerkers bewuster een keuze maken’, aldus Jannink. Daarom maakt de app deel uit van een dienstverleningspakket dat ook project- en verandermanagement bevat. ‘Als een organisatie wil transformeren op het gebied van duurzaamheid, moet dat door iedereen worden gedragen. Te beginnen met het leiderschap, dat als een rolmodel moet fungeren. Anders gaat het niet werken.’

‘Dat bleek ook uit enkele pilots die we binnen PwC hebben gedaan’, vult Haagsma aan. ‘Jonge medewerkers zijn erg met klimaatverandering bezig en vinden dat iedereen een verantwoordelijkheid heeft om te zorgen dat het minder wordt. Ze verwachten dan wel dat hun werkgever daartoe de mogelijkheden geeft.’

De circulaire ambitie van PwC

Dat doet PwC. Onder het motto ‘zelf doen wat je zegt’ gaan we de app ook intern gebruiken. ‘Dat past binnen onze circulaire ambitie om in 2030 volledig circulair te opereren. Klimaatverandering is een van de meest urgente problemen in de wereld van vandaag. Bij het tegengaan van klimaatverandering en het aanjagen van duurzame groei zien wij een sleutelrol voor het bedrijfsleven weggelegd. Ook wij nemen daarin onze verantwoordelijkheid en hebben een net-zero-ambitie. Die houdt ook in dat we onze klanten ondersteunen bij hun transformatie op het gebied van duurzaamheid.’

‘Als een organisatie wil transformeren op het gebied van duurzaamheid, moet dat door iedereen worden gedragen. Te beginnen met het leiderschap, dat als een rolmodel moet fungeren. Anders gaat het niet werken.’ – Debby Jannink PwC