Bernice Notenboom vertrekt 23 april met topbestuurders naar smeltend Spitsbergen

Poolreizigster en klimaatjournaliste Bernice Notenboom vertrekt op 23 april met dertig topbestuurders naar Spitsbergen voor de klimaatexpeditie 2Degrees.
Het gezelschap op het schip de Rembrandt van Rijn bestaat uit sleutelfiguren die de transitie naar een duurzaam Nederland mogelijk maken: bankiers, verzekeraars, vermogensbeheerders, energieleveranciers en maatschappelijke organisaties.
Met deze brede vertegenwoordiging aan boord wil de expeditie sneller tot afspraken komen om de Nederlandse klimaatdoelen voor 2030 te halen.

Vorig jaar reisde Bernice Notenboom ook met de top van het bedrijfsleven naar het land van snel smeltende gletsjers, wat succesvolle nieuwe samenwerkingen opleverde op het gebied van verduurzaming. Ook deze keer werken de deelnemende bedrijven aan boord aan een gezamenlijk klimaatprogramma en gaan zij de gevolgen van klimaatveranderingen in het Arctische gebied ervaren.

Noodzaak van klimaatakkoord
Nederland staat voor de grote uitdaging om de doelstellingen van het mondiale klimaatakkoord te halen. Het is in het belang van alle Nederlanders dat iedereen daarbij wordt betrokken: de energietransitie moet voor iedereen betaalbaar blijven. Een van de vragen waar de expeditieleden zich over gaan buigen: hoe worden Nederlanders financieel ontzorgd bij het verduurzamen van bestaande woningen?

Klimaatverandering moet van het hoofd in het hart van mensen komen, opdat we sneller duurzamer worden”, licht Bernice Notenboom toe “Hoe langer we wachten met de transitie, hoe meer die gaat kosten. Daarom is deze reis voor deze sector zo belangrijk.

Smeltend Spitsbergen 
Hoewel Spitsbergen binnen de ijzige poolcirkel ligt, gaat de gemiddelde temperatuur daar onafwendbaar stijgen van -5,9° C naar 3,3° graden C, waardoor het veel vaker gaat regenen. Sinds het klimaatakkoord van Parijs in 2015 werd ondertekend door de wereldleiders, werd de situatie in 2018 nog veel alarmerender: ook oceaantemperaturen stegen van 0° naar 4° graden Celcius en er was nog nooit zo weinig zee-ijs. Dit zal catastrofaal blijken voor het Noordpoolgebied én voor Nederland.

Citizen Science voor ESA
Onder leiding van Mark Drinkwater, hoofd CryoSat Earth Observations van het European Space Agency (ESA), gaan de expeditieleden bijdragen aan wetenschappelijk veldwerk. Ze gaan onder andere ijsboringen op de gletsjer uitvoeren en monsters nemen van zeewater om de vermenging van zoet en zout water bij verschillende temperaturen te registreren. De ESA is extra blij met deze Citizen Science-bijdragen, omdat de Rembrandt van Rijn op afgelegen locaties kan komen en het team van dertig mensen meerdere proeven tegelijkertijd kan uitvoeren.

Share Button