De komende jaren zijn cruciaal om klimaatverandering tegen te gaan en onder meer landbouw, industrie, mobiliteit, de gebouwde omgeving en de energievoorziening te verduurzamen en circulair te maken. Een nieuwe generatie young professionals beseft dat als geen ander. Omdat het organisaties zelf vaak aan capaciteit ontbreekt om de transitie handen en voeten te geven, lanceert adviesbureau Berenschot een bijzondere start-up: Berenschot Klimaattalent. Hierbij worden young professionals klaargestoomd om overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties direct te helpen hun verduurzamingsambities waar te maken.

Op Prinsjesdag 2021 kondigde het kabinet al aan € 6,8 miljard extra uit te geven aan klimaatmaatregelen, waarmee de transitie naar een klimaatneutraal Nederland in een stroomversnelling komt. “We zien een hoog ambitieniveau als het gaat om energie, duurzaamheid en klimaat. Het ontbreekt organisaties echter aan capaciteit om plannen uit te voeren en projecten daadwerkelijk op te starten. Berenschot Klimaattalent voorziet opdrachtgevers van dergelijk organisatietalent. Zo worden projecten alsnog opgestart en gaan initiatieven niet verloren”, aldus Bram Brouwer, managing director en initiatiefnemer bij Berenschot.

Organisatiekracht

Om projecten op te starten in vaak complexe publiek-private samenwerkingsverbanden, is doorgaans veel executie- en organisatiekracht vereist. Juist daarop worden klimaattalenten bij Berenschot geselecteerd. Deze talenten zijn wetenschappelijk opgeleid, beschikken over organisatietalent en kennen het speelveld. Brouwer: “Alle talenten hebben bovendien affiniteit met klimaat- en energievraagstukken. Ze snappen de context waarbinnen de energietransitie plaatsvindt, kennen het Klimaatakkoord en zijn gemotiveerd en enthousiast om te werken aan een duurzamer Nederland.”

Kickstart carrière

Het initiatief is tevens een mooie kans voor young professionals die een bijdrage willen leveren aan de klimaatdoelstellingen. Zij worden direct ingezet op projecten en doen ervaring op bij verschillende opdrachtgevers. “Daarnaast doorlopen alle talenten een ontwikkelprogramma op maat. Enerzijds gericht op project- en procesmanagementvaardigheden en anderzijds op persoonlijk leiderschap”, vervolgt Brouwer. “Zo krijgen starters op de arbeidsmarkt een kickstart van hun carrière.”