In opdracht van Milieudefensie heeft SEO Economisch Onderzoek onderzoek gedaan naar wat het kost om de gasproductie uit het Groningenveld vanaf 2030 stil te leggen en of groene belastingen kunnen fungeren als alternatieve inkomstenbron. Het onderzoek raamt de kosten van stillegging en ontwerpt groene belastingpakketten ter compensatie. 

De volgende conclusies komen uit het onderzoek:

  • Het geleidelijk terugbrengen van de gasproductie uit het Groningenveld tot nul in 2030 heeft een reductie van de aardgasbaten tot gevolg. Deze reductie ten opzichte van de huidige verwachtingen is maximaal in 2030 en bedraagt dan € 3,8 miljard per jaar.
  • Groene belastingen zijn een veelbelovende manier om extra inkomsten voor de schatkist te genereren. Op basis van literatuur in het publieke domein beschrijft SEO Economisch Onderzoek 39 mogelijke maatregelen.
  • Deze maatregelen zijn beoordeeld op vier criteria: technische uitvoerbaarheid, opbrengstzekerheid, vergroening en kostenverdeling. • Maatregelen met de hoogste scores op één van de criteria zijn samengebracht in pakketten die elk voldoende inkomsten genereren om de lagere aardgasbaten te compenseren.
  • Het potentieel aan groene belastingmaatregelen is vele malen groter dan de verwachte reductie van aardgasbaten.

Download het rapport (pdf)