Het bedrijfsleven kan tot 1 september 2013 voorstellen insturen voor de nieuwe Milieulijst van 2014. Op de Milieulijst staan jaarlijks honderden innovatieve en milieuvriendelijke investeringen. Hierin kunnen ondernemers vervolgens fiscaal voordelig investeren via de MIA\Vamil-regeling.

Iedere ondernemer kan jaarlijks nieuwe ideeën voor aanpassingen van de Milieulijst doorgeven aan Agentschap NL. Denk bijvoorbeeld aan het versnellen van de marktintroductie van innovatieve milieutechnieken. Een uitgebreid stappenplan voor het indienen van nieuwe voorstellen staat op de website van Agentschap NL.
 

Vijf jaar of langer

Agentschap NL toetst de voorstellen aan een aantal criteria om te bepalen of het idee past in de MIA\Vamil-regeling. Zo is fiscaal voordeel pas toegestaan bij een terugverdientijd van vijf jaar of langer. Ook moet bijvoorbeeld de techniek een betere milieuprestatie hebben dan gangbaar op de markt. Verder maken technieken die bijdragen aan ‘Groene groei’ een grotere kans om op de lijst te komen.

Minder belasting door investeringen

MIA en Vamil zijn fiscale stimuleringsregelingen van de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Financiën. Via de Milieu Investeringsaftrek (MIA) kunnen bedrijven tot 36 procent van de kosten van een milieu-investering in mindering brengen op de fiscale winst. Met de Vamil kunnen bedrijven 75 procent van een investering op een willekeurig moment afschrijven.