Laat u inspireren door de duurzame ontwikkelingen en trends die onze duurzaamheidsadviseurs voor u hebben geselecteerd. In dit artikel leest u over een aantal belangrijke updates uit het subsidielandschap in 2024. Deze regelingen zijn interessant voor u indien u voornemens bent te investeren in duurzame(re) maatregelen. Hieronder zijn een aantal belangrijke updates uit het subsidielandschap op een rij gezet.

SEBA subsidieregeling komt er binnenkort aan

In 2024 gaat de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA) vanaf 23 april weer open. Ondernemers die in 2024 een elektrische bedrijfsauto zakelijk leasen of kopen kunnen opnieuw gebruikmaken van deze regeling. Een ondernemer komt voor maximaal €5.000 per bedrijfsauto in aanmerking. Ook kan deze regeling gecombineerd worden met de fiscale regeling MIA (Milieu Investeringsaftrek). Belangrijk om te weten is dat de SEBA aangevraagd dient te worden vóór het afsluiten van een koop- of financial leaseovereenkomst definitieve koopovereenkomst.

Let op: 2024 is het laatste jaar dat de SEBA van kracht is. Vanaf 2025 vervalt namelijk de BPM-vrijstelling voor ondernemers van fossiele bestelauto’s, waarmee naar verwachting de aanschafkosten van een fossiele bestelauto dichtbij de prijs van een elektrische zal komen.  Lees hier meer over de regeling).

Subsidieregeling praktijkleren

Werkgevers die een leerplaats aanbieden aan leerlingen en studenten kunnen in aanmerking komen voor de subsidieregeling praktijkleren. De regeling opent op 3 juni en sluit op 17 september. Deze subsidie geldt voor erkende leerbedrijven die een leerplaats aanbieden, en is een tegemoetkoming voor werkgevers voor de begeleidingskosten van leerlingen en studenten. Het doel van de regeling is beter opgeleid personeel dat beter voorbereid is op de arbeidsmarkt. Per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats kan een ondernemer €2.700 ontvangen. Let op, de voorwaarden om in aanmerking te komen verschilt per onderwijscategorie. Lees hier meer over de voorwaarden. Tevens is voor een aantal sectoren aanvullende subsidie beschikbaar, denk aan o.a. een mbo BBL-leerplek voor de sectoren horeca, recreatie en landbouw.

Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) ook dit jaar weer geopend!

Met de doelstelling om in 2030 minimaal 80 procent van de bouwprojecten geheel of bijna geheel zonder uitstoot uit te voeren (convenant Schoon en Emissieloos Bouwen), zullen bedrijven meer en meer moeten investeren in schoon bouwmateriaal. De SSEB is in het leven geroepen om de aanschaf van en/of de ombouw naar emissieloze (uitstootvrije) bouwwerktuigen en bouwvaartuigen door bouwbedrijven aantrekkelijker te maken. Het doel? Het verminderen van de stikstofuitstoot van materieel in de bouwsector. Denk aan o.a. elektrische of waterstof gedreven graafmachines, tractoren of een mobiel batterijpakket. De regeling is geopend sinds 5 maart. Het maximale subsidiebedrag per bouwmachine is €300.000. Per onderneming of groep van ondernemingen is het subsidiebedrag maximaal € 1 miljoen. Er is nog budget beschikbaar, maar wees er snel bij. Hier leest u meer over de regeling.

Investeren in zonnepanelen

Gaat u investeren in zonnepanelen? Let dan op, er is een wijziging in de subsidiemogelijkheden. Sinds begin 2024 is het namelijk alleen nog mogelijk om bij een aansluiting van kleiner of gelijk aan 3 x 80 ampère in aanmerking te komen voor de EIA (Energie-investeringsaftrek). Voorheen kon u ook in aanmerking komen voor de ISDE subsidieregeling. Naar verwachting gaat de SDE++ voor grootverbruikersaansluitingen (groter dan 3 x 80 ampère) open in het najaar.

Milieulijst met milieuvriendelijke investeringen fors aangepast in 2024

Er zijn sinds begin dit jaar wat aanpassingen geweest in de Milieulijst met milieuvriendelijke investeringen (MIA/Vamil & EIA). Het percentage is per 1 januari van dit jaar verlaagd van 45,5% naar 40%. Dit kan uiteraard nog steeds een interessant belastingvoordeel geven bij een investering in een duurzame maatregel. In totaal staan er dit jaar 234 bedrijfsmiddelen op de lijst. Gaat u investeren in een duurzame, milieuvriendelijke of innovatieve maatregel? Check altijd of deze op de Milieulijst staat!

Dominique Aarts, Adviseur Duurzaam en Innovatie bij Van Oers