Vraag 1
Bent u op de hoogte van de verschillen tussen de koffie van het Fair-Trade en Max Havelaar keurmerk en de Utz Kapeh-koffie, namelijk dat de Utz Kapeh-koffie weliswaar een stap vooruit is, maar dat de betrokken koffieboeren niet dezelfde voordelen genieten als bij Max Havelaar?-

Antwoord
Ja.

Vraag 2
Hoe beoordeelt u dit verschil tussen beide koffiemerken met betrekking tot de prijzen en arbeidsomstandigheden voor de betrokken koffieboeren?

Antwoord
Beide initiatieven kunnen hun eigen toegevoegde waarde hebben. Het verschil tussen beide initiatieven ligt vooral in de hoogte van de bonus die wordt uitbetaald bij lage wereldmarktprijzen van koffie. Het Utz Kapeh initiatief heeft de ambitie een brede doelgroep te bereiken. Daardoor kan Utz Kapeh een groot marktaandeel verwerven. De koffieproducenten profiteren hiervan in de vorm van extra inkomsten, ondanks de geringe bonus. Max Havelaar koffie richt zich op consumenten die bereid zijn een hogere consumentenprijs te betalen, doordat Max Havelaar een hogere bonus uitkeert. Het marktaandeel is inmiddels gestabiliseerd op circa 3,5% van de consumentenmarkt.

Vraag 3
Deelt u de mening dat een stakeholdersbenadering belangrijk is en dat Utz Kapeh op dit punt nog niet voldoet en dat het labelen als gecertificeerde koffie nog niet op zijn plaats is? Zo neen, waarom niet?

Antwoord
Voor een certificeringorganisatie als Utz Kapeh vind ik het belangrijk dat stakeholders vertegenwoordigd zijn in het bestuur van de organisatie. Het bestuur van Utz Kapeh bestaat ondermeer uit een koffiehandelaar, een koffiebrander en vertegenwoordigers namens de kleine koffieboeren en namens de eigenaren van koffieplantages. Het bestuur heeft onder andere de Utz Kapeh Code of Conduct vastgesteld. Ik ben van mening dat de Utz Kapeh koffie het predikaat “gecertificeerde koffie” mag dragen, omdat onafhankelijke deskundigen, op basis van de Utz Kapeh Code of Conduct de koffieproducenten certificeren.