Lidl heeft vanaf september als eerste supermarkt duurzamere en diervriendelijkere kaas met het 3 sterren Beter Leven keurmerk in haar schappen liggen. De eisen van het 3 sterren Beter Leven keurmerk op zuivel zijn recentelijk flink aangescherpt. Niet alleen qua dierenwelzijn zijn de criteria strenger dan voorheen, ook op het gebied van milieu, natuur en biodiversiteit gelden nu eisen binnen het 3 sterren Beter Leven keurmerk. Hiertoe wordt binnen het keurmerk samengewerkt met Vogelbescherming Nederland en Natuur & Milieu.

Programmamanager Marijke de Jong van het Beter Leven keurmerk bij de Dierenbescherming prijst de rol die Lidl inneemt als voorloper. “Bij herhaling laat Lidl zien dat ze serieus werk maakt van een verdere verduurzaming van het assortiment. We zijn dan ook erg te spreken over de ambitie om ook de verkrijgbaarheid van kaas met 3 sterren van het Beter Leven keurmerk verder uit te breiden”. Door als eerste supermarkt het drie sterren Beter Leven keurmerk op kaas te omarmen, steunt Lidl de verdere ontwikkeling van dierenwelzijn en integrale verduurzaming in de melkveehouderij.

Bekijk de video over wat dit betekent:

Hogere eisen op het gebied van dierenwelzijn, milieu en biodiversiteit

De kaas met het 3 sterren Beter Leven keurmerk zal gaan voldoen aan hogere eisen op het gebied van dierenwelzijn. De koeien hebben meer ruimte in de stallen, comfortabele en grotere ligplekken en meer drink- en voederplaatsen zodat de kuddedieren samen kunnen eten en drinken. De koeien staan tenminste 180 dagen per jaar en 8 uur per dag in de weide. Daarnaast zijn er extra criteria op het gebied van milieu en biodiversiteit. De boeren zorgen bijvoorbeeld voor een ruimer aandeel kruidenrijk grasland op hun perceel, met een rustperiode waarin er niet gemaaid wordt, waardoor weidevogels ongestoord kunnen broeden. Ook gebruiken ze zoveel mogelijk lokaal voer.

Een unieke combinatie van 3 sterren Beter Leven en biologisch

De Beter Leven boeren voldoen al aan de eisen van het wettelijke biologische keurmerk. Zij gaan de komende maanden hard aan de slag met het verder verduurzamen van hun bedrijf, en zullen naar verwachting uiterlijk 30 september 2022 voldoen aan alle eisen van het 3 sterren Beter Leven keurmerk. De unieke combinatie van biologisch met het 3 sterren Beter Leven keurmerk zorgt voor een hoog niveau van duurzamere en diervriendelijkere kaas.

Biologische melkveehouder Jarno: “Het 3 sterren Beter Leven keurmerk vinden we belangrijk omdat het een toegevoegde waarde geeft aan ons bedrijf, bovenop dat we biologisch zijn. Dit maakt ons bedrijf toekomstbestendig en het geeft ons werkplezier wanneer de koeien op hun gemak zijn.”

Verduurzamen doen we samen

Rebekah Simmons, duurzaamheidsadviseur bij Lidl Nederland: “We vinden het belangrijk dat wij, als de derde grootste supermarkt van Nederland, de boer ondersteunen in verduurzamingstrajecten. Daarom geven wij onze 3 sterren Beter Leven melkveehouders de zekerheid die noodzakelijk is voor de benodigde duurzaamheidsinvesteringen. Dit doen wij door een nauwe, lange-termijn samenwerking met elkaar aan te gaan en een meerprijs te betalen”.

Verkrijgbaarheid 3 sterren Beter Leven kaas

Het 3 sterren Beter Leven keurmerk zal in eerste instantie te vinden zijn op de biologische kaasproducten van Lidl, namelijk:

  • Biologische kaas (stuk) met 3 sterren Beter Leven keurmerk, jong belegen, 450 gram
  • Biologische kaas (stuk) met 3 sterren Beter Leven keurmerk, extra belegen, 420 gram
  • Biologische kaasplakken met 3 sterren Beter Leven keurmerk, jong belegen, 175 gram

Hiermee zetten wij weer een concrete stap richting de verduurzaming van ons assortiment, om zo een duurzame leefstijl voor iedereen ‘haalbaar en betaalbaar’ te maken.