BASF verbindt zich aan doelen voor het stimuleren van duurzame landbouw in Europa

Bron
BASF

BASF heeft zich gecommitteerd aan duidelijke en meetbare doelen om in 2030 duurzame landbouw verder te stimuleren. Door zich te richten op de grootste onderdelen die de landbouw duurzamer maken en bijdragen aan de meest urgente behoeften vanuit de samenleving, zal het bedrijf agrariërs helpen om de CO2-uitstoot per ton geproduceerd gewas met 30% te verminderen. De divisie zal ook haar verkoopaandeel van diensten en producten die een substantiële duurzaamheidsbijdrage hebben in de keten, jaarlijks met 7% verhogen. Bovendien zal BASF digitale technieken op meer dan 400 miljoen hectare landbouwgrond introduceren en blijven zorgen voor een veilig gebruik van haar producten met de juiste Product Stewardship maatregelen. De nieuwe doelen versterken de strategie van BASF in de landbouw die in 2019 werden gelanceerd.

Landbouw is van fundamenteel belang voor het welzijn van de wereld. In de komende decennia zal ons landbouwsysteem een versnelde transformatie ondergaan om een groeiende wereldbevolking toegang te geven tot voldoende gezond en betaalbaar voedsel. Tegelijkertijd zullen we de impact ervan op onze planeet moeten beperken. Deze transformatie wordt gedreven door de roep naar een duurzamere productie – een productie die door de samenleving als waardevol wordt gezien, vriendelijk is voor de planeet en agrariërs helpt om in hun levensonderhoud te voorzien”, aldus Vincent Gros, President van de afdeling Agricultural Solutions van BASF. “Met onze producten en diensten ondersteunen we agrarisch ondernemers over de hele wereld bij hun “biggest job on earth”, om zo gezamenlijk een positieve impact op het landbouwsysteem te creëren“.

Als reactie op de manier waarop de wereldwijd gestelde doelen van BASF zich vertalen in het Europese landbouwsysteem, zegt Livio Tedeschi, Senior Vice President van BASF’s Agricultural Solutions divisie in Europa, Midden-Oosten en Afrika: “Een gezonder en duurzamer voedselsysteem is een belangrijke pijler van de Europese Green Deal. Terwijl de routekaart en de doelstellingen van de Farm to Fork en Biodiversity strategieën zich in een vroeg stadium bevinden is de richting die we op gaan al wel duidelijk: aan Europese landbouwers wordt gevraagd hun productiemiddelen verder te optimaliseren, de biodiversiteit te helpen vergroten en klimaatverandering te beperken – met de nadruk op meer digitalisering en biologische landbouw.

Met meer dan 100 jaar ervaring in de landbouw en met een grote passie voor innovatie, omarmt BASF de uitdaging om een duurzamer voedselsysteem vorm te geven. Haar duurzaamheidsdoelen zijn een belangrijke stap in de richting van dit gezamenlijke doel. Tedeschi legt uit: “Hoewel we nog steeds de noodzaak zien van een brede dialoog over de belangrijkste elementen van de Farm to Fork Strategie, zien we ook een grote kans voor positieve veranderingen. Het vormgeven van de toekomstige voedselproductie in Europa is een complexe transformatie die innovatie en samenwerking vereist. En we moedigen alle stakeholders aan om samen de juiste balans voor succes te vinden – voor boeren, de landbouw en toekomstige generaties.”

Klimaat intelligente landbouw

BASF zal agrariërs ondersteunen om efficiënter met koolstof om te gaan en weerbaarder te worden voor de veranderende weersomstandigheden met technieken die de opbrengst verhogen, het bedrijfsmanagement efficiënter maken en de impact op het milieu verminderen. Tegelijkertijd onderzoekt het bedrijf manieren om CO2-efficiëntie te stimuleren en nieuwe verdienmodellen voor agrariërs te creëren. Onder de producten en diensten die zullen helpen een vermindering van 30% CO2-uitstoot per ton geproduceerd gewas te bereiken, valt veredeling van hoogproductieve, klimaat- en stressbestendige gewassen die de ecologische impact kunnen verminderen en de winstgevendheid van landbouwbedrijven verhogen. Onze hybride tarwerassen zullen bijvoorbeeld leiden tot een aanzienlijke opbrengstverhoging en een verbeterde korrelkwaliteit.

Duurzame oplossingen

Het doel van BASF is om het aantal duurzame oplossingen dat zij de agrarische sector jaar na jaar biedt, te vergroten. Daarom investeert het bedrijf voortdurend in haar sterke R&D-pijplijn die systematisch wordt gestuurd door duurzaamheidscriteria. De R&D-pijplijn van BASF bevat producten die een efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen ondersteunen en de ecologische voetafdruk verkleinen. Zoals bijvoorbeeld producten op basis van het fungicide Revysol® die opbrengsten van tarwe met 4% verhogen, waardoor boeren hun natuurlijke leefomgeving kunnen blijven beschermen. Of de gerichte toepassing van onze BioSolutions – producten van natuurlijke oorsprong, zoals RAK®-feromonen, die de paring van bepaalde motten verstoren. Hierdoor worden planten gedurende hun hele levenscyclus beschermd door natuurlijke partners, die de conventionele gewasbescherming aanvullen.

Daarnaast beoordeelt BASF haar gehele productportfolio aan de hand van duidelijk gedefinieerde en door derden gevalideerde duurzaamheidscriteria met de Sustainable Solution Steering methode. De Agricultural Solutions divisie van BASF zal een aanzienlijke bijdrage leveren aan de doelstelling van de BASF-groep om in 2025 een omzet van € 22 miljard met de zgn. Accelerator-producten te realiseren. Deze producten leveren een substantiële bijdrage aan de duurzaamheid in de waardeketen. De divisie Agricultural Solutions streeft naar een jaarlijkse verhoging van 7% van het verkoopaandeel van deze producten en diensten.

Digitale landbouw

Digitalisering kan de landbouw efficiënter, inclusiever en duurzamer maken. Daarom zal BASF agrariërs helpen met digitale hulpmiddelen om hun bedrijf winstgevend te laten groeien en tegelijkertijd hun ecologische voetafdruk te verkleinen. Door gebruik te maken van digitale technieken kunnen agrarische ondernemers meer produceren met minder, en kunnen ze hun processen efficiënter maken, van monitoring in het veld tot in de voedselketen. Xarvio™, de digitale producten van BASF, maken een preciezere toepassing van gewasbeschermingsmiddelen, management van nutriënten, geautomatiseerde bufferzones en monitoring van de biodiversiteit mogelijk. Digitale technieken hebben het vermogen om enorme aantallen boeren te bereiken, ook in minder ontwikkelde landen, waardoor de kennis en het bewustzijn van duurzaamheid op het landbouwbedrijf worden vergroot. BASF streeft ernaar om haar digitale technieken in 2030 op meer dan 400 miljoen hectare landbouwgrond te hebben geïntroduceerd.

Product Stewardship

BASF neemt haar commitment voor de veiligheid van haar middelen voor de gezondheid van mens en milieu zeer serieus en biedt bij elk product de juiste Product Stewardship maatregelen aan om een veilig gebruik van haar producten op de boerderij en in het veld te waarborgen. Het bedrijf biedt toegang tot Stewardship maatregelen die zijn afgestemd op het dagelijkse werk van elke agrariër. Dit zijn onder andere beschermingsmiddelen, trainingen op maat, digitale oplossingen en nieuwe en toekomstgerichte toepassingstechnieken. Zo is het easyconnect closed transfer system ontwikkeld met partners en wordt het ondersteund door belangrijke spelers in de landbouwindustrie met de eerste marktintroducties, onder andere in Nederland, vanaf 2021/22.

Share Button