Back Market, wereldwijd de grootste marktplaats voor hoogwaardige refurbished elektronica, ziet in Nederland een sterke groei van de vraag. Een refurbished apparaat – bijvoorbeeld een smartphone, tablet of laptop – is gecontroleerd en opgeknapt door experts. Waar nodig worden onderdelen vervangen en krijgt de software een update. Zo is het mogelijk om een betaalbaar apparaat aan te schaffen dat als nieuw is. Op het platform zijn inmiddels 1.700 refurbishers actief die hun producten na een streng selectieproces mogen aanbieden via Back Market. Vorig jaar kochten Nederlandse consumenten in totaal voor ruim 500 miljoen euro aan refurbished elektronica. Naar verwachting is dat in 2027 ruim 1,09 miljard euro. Refurbishment verlengt de levensduur van elektronica. Daardoor neemt de hoeveelheid e-waste – elektronica die zijn weggegooid – af. Dat betekent minder gebruik van grondstoffen en minder CO2-uitstoot.

Snelgroeiende markt

Bark Market – actief in 16 landen – speelt in op een snelgroeiende markt en benoemde in mei Jort Statema tot Country Manager Nederland. Hij is verantwoordelijk voor verdere expansie van de onderneming. Op dit moment voelt zo’n 70% van de Nederlandse consumenten zich comfortabel bij de aanschaf van een refurbished smartphone, het meest verkochte product via Back Market2.

Statema: “De keuze voor refurbished apparaten zou voor nog meer mensen een logische moeten zijn. Het is betaalbaarder en minder slecht voor het milieu dan de aanschaf van nieuwe apparaten. Twijfel over de kwaliteit van refurbished producten is de voornaamste reden voor consumenten om toch voor nieuwe apparaten te gaan. Wij hebben daarom een zeer transparant beoordelingssysteem ontwikkeld dat rekening houdt met zowel het uiterlijk als de technische conditie van refurbished toestellen.”

Het beoordelingssysteem is verwerkt in het algoritme van het zichtbare productaanbod op Back Market. Per producttype wordt alleen de op dat moment allerbest beschikbare optie getoond. Daarbij zijn niet alleen de prijs en kwaliteit van het product van belang, maar ook de beoordelingen die de refurbisher heeft ontvangen van voorgaande klanten en van Back Market zelf. Er zijn momenteel 1.700 refurbishers die hun producten na een streng screeningsproces en een proefperiode aanbieden via Back Market. Zij worden aan de hand van klantratings en mystery orders gemonitord, waarmee enkel experts toegang hebben tot het platform en kwaliteit van het aanbod kan worden gegarandeerd. Daarnaast heeft Back Market sinds enkele jaren een innovatielab in het Franse Bordeaux, met als doel het voortdurend verbeteren van de refurbished industrie. Dit gebeurt door middel van kwaliteitscontroles en onderzoeken, waarvan de uitkomsten gedeeld worden met refurbishers om zo innovatie te stimuleren.

Verminderen milieu-impact

Statema: “De missie van Back Market is om van refurbished elektronica een aantrekkelijk alternatief te maken voor nieuwe elektronica, om zo de milieu-impact van technologie te verminderen en een robuuste circulaire markt te creëren. Dan doen we door de levensduur van elektronica te verlengen en de vraag naar refurbished elektronica te vergroten door het aanschaffen ervan makkelijker en veiliger te maken.”

Uit een onlangs verschenen rapport van ADEME, een toonaangevende Franse organisatie op het gebied van ecologische transitie, blijkt de wereldwijde milieu-impact van de meeste elektronische apparaten enorm is3. Zo komt bij de productie van een nieuwe smartphone gemiddeld ruim 84 kilogram CO2-uitstoot kijken en is er bijna 90.000 liter water nodig, naast 266 kilogram aan andere grondstoffen. Het refurbishen van apparaten scheelt een enorme impact op het milieu. Zo wordt bij het refurbishen van een smartphone gemiddeld slechts 7,09 kilogram CO2 uitgestoten en 12.100 liter water en 23,1 kilogram andere grondstoffen gebruikt.

Statema: “De groeiambitie van Back Market is veel groter dan enkel aandeel winnen op de Nederlandse markt. Om de hoeveelheid e-waste ook in Nederland omlaag te krijgen – en zo de positieve impact te hebben die ons drijft – moeten we de doelgroep aanspreken die nu haar elektronica nieuw koopt. Deze groep consumenten overtuigen van de kracht van refurbishment is voor mij prioriteit nummer één.”