Wat een verschil met een jaar geleden. Toen was het aantal groene producten op de leasemarkt op één hand te tellen. Maar nu geldt: wie niet meedoet, telt ook niet mee en riskeert op zijn minst een imagoprobleem. Want de aandacht voor het milieu lijkt groter dan ooit. Politici in zowel Brussel als Den Haag maken er zich groeiende zorgen over. Europa heeft de ambitie om de uitstoot van kooldioxide voor 2020 met maar liefst 20 procentterug te brengen. En de nieuwe Nedrelandse staatssecretaris van Financiën, Jan Kees de Jager, heeft net bekend gemaakt dat vervuilende auto’s extra gaat belasten. Minister van Milieu Jacqueline Cramer wil niet achterblijven: zij gaat het rijden in een ‘schone’ auto van de zaak belonen met een lagere fiscale bijtelling. Maar belangrijker nog dan de politieke aandacht, is dat het onderwerp ook begint te leven bij de consument zelf. Dat lijkt een gerechtvaardigde conclusie, gelet op Al Gore’s film An Inconvenient Truth, de wereldwijde kaskraker over het broeikaseffect.

Leasemaatschappijen spelen hierop in door producten aan te bieden die in hoofdlijnen aan elkaar gelijk zijn. Bijna zonder uitzondering benadrukken ze dat een groen leasebeleid niet alleen goed is voor het milieu, maar ook voor de portemonnee van de werkgever. Ondernemers krijgen besparingen voorgespiegeld die oplopen tot 20 procent. De brandstofkosten zijn natuurlijk een stuk lager, maar een duurzaam product brengt ook lagere verzekeringspremies met zich mee. De zuinige rijder is namelijk ook een voorzichtige rijder. ‘Het gaat om een ander type bestuurders, voor wie je lagere premies hoeft te betalen’, zegt Tico Dekkers, algemeen directeur van Kroymans Autolease uit Oirschot, dat onlangs een van de twee Ecolease-producten op de markt bracht. ‘Het is niet alleen ecologisch maar ook economisch verantwoord.’

Vanzelfsprekend bieden alle maatschappijen alleen relatief zuinige en schone auto’s aan. In het meest strikte geval mag alleen uit hybride auto’s worden gekozen, terwijl anderen alleen een keuze toestaan uit wagens met een zogeheten A-, B- of C-label van de overheid.

De uitdaging voor een leasemaatschappij zit ‘m in het aanbieden van een product dat toch net iets anders is dan dat van je rivalen. Dat kan bijvoorbeeld door de uitstoot van kooldioxide te compenseren met het aanplanten van bossen. Dat is een keuze die bijvoorbeeld de pioniers Hybridelease van Strix en Greenlease van Terberg hebben gemaakt. ING is onlangs gevolgd met zijn versie van Ecolease.

Het gelijknamige product van Kroymans zoekt het in het type auto: behalve uit hybride auto’s kan de klant ook kiezen uit wagens die op bio-brandstof rijden. Al deze auto’s komen voor op een groene lijst die Kroymans speciaal heeft laten opstellen door onderzoeksinstituut TNO.

Athlon heeft zich vooral willen onderscheiden door zuinige rijders te belonen. Wie binnen het Save Lease-programma van deze maatschappij zijn benzineverbruik weet te drukken, krijgt spaarpunten. Wie met een auto rijdt uit de top-10 van het Wereldnatuurfonds krijgt een extra bonus. Met alle verdiende ‘credits’ kan de zakelijke rijder vervolgens op Athlons webwinkel een cadeau uitzoeken.

En de klant? Ondernemers lijken in ieder geval blij met alle opties en mogelijkheden die ze nu links en rechts krijgen aangereikt. Neem Canon Nederland, dat in nauwe samenwerking met GE Fleetservices inhoud heeft gegeven aan zijn groene ambities.

Uit die samenwerking rolde het programma Green & Safe Solutions. Hiermee kan Canon als eerste klant van GE Fleet Services uit Den Bosch zijn leaserijders binnenkort online in de gaten houden. Remmen ze te hard, rijden ze zuinig genoeg en zijn de banden wel op spanning? Dat zijn zaken die Paul Miltenburg, manager procurement en facilities, in één oogopslag kan bijhouden voor de 330 service- en verkoopmedewerkers van Canon met een auto van de zaak.

Het klinkt misschien een beetje als Big Brother Is Watching You. In zekere zin is dat ook het geval: het nieuwe leasebeleid is het gevolg van een opdracht uit Tokio. Daar heeft het hoofdkantoor bepaald dat Canon veel zuiniger moet werken. De CO2-uitstoot moet in 2010 ten opzichte van de omzet zijn gehalveerd.

Het was voor Miltenburg reden om aan tafel te gaan zitten met GE Fleet Services. Dit is een dochter van het Amerikaanse General Electric , dat het leasewagenpark van Canon in Europa beheert.

Met Green & Safe Solutions kan een klant behalve bandenspanning, brandstofverbruik en slijtage van de remblokken ook bekeuringen en schades bijhouden. Op elk van die punten kan een bedrijf aangeven waaraan een leaserijder moet voldoen. De automobilist kan zo groen, oranje of rood scoren. Wie het te bont maakt, moet eventueel op cursus. Miltenburg van Canon heeft er nog niet het budgettaire groene licht voor gekregen, maar ‘persoonlijk opteer ik in zo’n geval voor een corrigerende rijopleiding’. Maar de Canon-manager onderstreept tegelijk dat Safe & Green niet bedoeld is als strafmethode. ‘We willen dat onze mensen zich meer bewust worden van hun rijgedrag.’

Dit is ook iets wat de Rabobank nastreeft. Naomi Bisschop, verantwoordelijk voor het leasebeleid van de bank, is in overleg met de Lage Landen, tegenwoordig onderdeel van Athlon Car Lease, om te zien hoe zij medewerkers kan aanspreken die voortdurend te hard drukken op gas- en rempedaal.

Maar Canon en Rabo lijken te horen tot een kleine elite die het groene rijden heeft omarmd. Het overgrote deel van het Nederlandse bedrijfsleven moet nog bekeerd worden. Dat is althans de ervaring van Milieudefensie.

In totaal vond deze Nederlandse branche van Friends of the Earth slechts 35 ondernemingen die hun leasebeleid wilden ‘opgroenen’. Dit kwam er hoofdzakelijk op neer dat ze het beleid van de Rabo zouden volgen en bovendien alle leasewagens met een roetfilter uitrusten. In totaal gaat het om 17.500 auto’s en dat is niet niks, zegt woordvoerder Joris Wijnhoven van Milieudefensie. Anderzijds is dit niet meer dan 3,5 procent van het totale leasewagenpark in Nederland. ‘Op de markt voor personenwagens staat ontzettend veel te gebeuren, maar als je naar de cijfers kijkt, dan word je toch wel treurig’, aldus Wijnhoven.

Milieudefensie heeft vorig jaar honderden bedrijven benaderd, maar kreeg bij het overgrote deel nul op het rekest. Veel ondernemers gaven aan bang te zijn voor onrust onder de werknemers. Maar tegelijk bleek dat hun concurrenten daar helemaal niet voor vrezen. ‘Waarom kan het bij de Rabo wel en bij ABN Amro niet’, vraagt Wijnhoven zich af.

Het meest teleurgesteld is hij over de negatieve respons bij supermarkten als Ahold en winkelketens als Blokker. Terwijl sommige transportondernemingen nog wel interesse toonden, voelde de detailhandel er niets voor om de eigen winkels door ‘groene’ vrachtwagens te laten bevoorraden. Van Wijnhoven heeft er geen goed woord voor over: ‘Het hele register aan smoezen wordt opengetrokken. Dit is echt slappe hap.’

Daarnaast lijkt het makkelijker om te zeggen dat je mee wilt werken aan een maatschappelijk verantwoord leasebeleid, dan het goed en volledig uit te voeren. Milieudefensie heeft onlangs gecontroleerd wat er terecht is gekomen van de goede voornemens van de 35 bedrijven die van plan waren om mee te werken. In totaal reageerden 19 ondernemingen, waarvan er 9 aan alle eisen voldeden die Milieudefensie had gesteld. 8 bedrijven gaven aan wel eens een oogje dicht te knijpen: dan staan ze een enkele werknemer bijvoorbeeld toch toe om in een wat minder zuinige auto te rijden. Slechts twee respondenten waren er uiteindelijk toe overgegaan om alle auto’s van een roetfilter te voorzien.

Toch zit Wijnhoven allerminst bij de pakken neer. ‘Wij hebben het tij mee.’

Dat zegt ook Hans Blink, algemeen directeur van Athlon Car Lease uit Almere. ‘Het milieu is “hot” en dat heeft alles te maken met de politieke en maatschappelijke ontwikkelingen. Wij spelen in op de behoefte van het bedrijfsleven.’ Volgens hem heeft Athlon in de roos geschoten met Save Lease. ‘We hebben een dikke miljoen euro in het project gestoken en het resultaat is ernaar. We kunnen de vraag niet aan.’

Maar of hij al daadwerkelijk winst maakt, wil hij niet met zoveel woorden zeggen. Meer uitgesproken is Norbert Karthaus van Strix uit Hoofddorp. Hij maakt nog geen winst met Hybridelease, dat nu ongeveer twintig klanten telt. Maar het milieuvriendelijke product lijdt ook geen verlies, mede dankzij relatief zachte leningen van de Triodos Bank en financiële steun van het overheidsinstituut SenterNovem. ‘We kunnen zo een heel concurrerend tarief neerleggen, maar we merken dat het een lange weg is’, aldus Karthaus. ‘De aandacht groeit echter, van de media en van de overheid. We zijn ervan overtuigd dat de auto’s hier nu achteraankomen. Ik merk ook dat het dit jaar in een stroomversnelling gaat.’

Als het aan organisaties zoals Milieudefensie ligt, gaat het Hybridelease en andere bedrijven die auto’s met een elektromotor aanbieden, snel voor de wind. Want niets is zo goed voor het milieu als een hybride wagen, zegt Wijnhoven. ‘Als je toch een auto wil rijden, dan kun je het beste in een hybride zitten.’

Goede voornemens
Milieudefensie heeft onlangs gecontroleerd wat er terecht is gekomen van de goede voornemens van de 35 bedrijven die eerder van plan waren te werken aan een groener wagenpark. In totaal reageerden 19 ondernemingen, waarvan er 9 aan alle eisen voldeden van Milieudefensie. 8 bedrijven gaven aan wel eens een oogje toe te knijpen: dan mag een enkele werknemer toch in een wat minder zuinige auto rijden…