Vier jaar geleden stimuleerde nog maar 18 procent van de werkgevers de fiets voor woon-werkverkeer. Inmiddels heeft een derde van de werknemers een fietsregeling via het werk, een positieve ontwikkeling die leasemaatschappij ALD Automotive herkent bij de klantgesprekken die het bedrijf voert. De resultaten komen uit onderzoek dat ALD Automotive voor het vierde opeenvolgende jaar heeft gedaan onder ruim 1.100 Nederlanders naar de motivatie en het gebruik van de fiets voor woon-werkverkeer.

Moderne mobiliteitsregeling

De groeiende stimulans van de fiets bij werkgevers gaat hand in hand met een toenemende vraag naar fietsregelingen vanuit medewerkers. Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt ligt hier vooral een kans voor werkgevers om zich te onderscheiden. Lonneke van der Horst, Marketing & Strategy Director bij ALD Automotive, benadrukt: “Vooral de combinatie (elektrische) fiets en elektrische auto van de zaak is een mooie mobiliteitsoplossing. Dit biedt echt mogelijkheden aangezien 72 procent van de werknemers vindt dat de fiets van de zaak thuishoort in een moderne mobiliteitsregeling.”

Fietskilometers nog vaak niet vergoed

Verder valt in dit onderzoek op dat 43 procent van de werknemers geen vergoeding krijgt voor de zakelijke of woon-werkkilometers die zij met de fiets afleggen, terwijl 36 procent van de medewerkers dat juist als een goede stimulans ziet om de fiets voor woon-werkverkeer te bevorderen. 32 procent van de medewerkers vindt het zelfs een goed idee als de kilometervergoeding voor een fiets hoger is dan voor een auto, of als er een beloningsprogramma wordt gekoppeld aan het fietsen.

Opmars van leasefiets

Ondertussen wordt de leasefiets steeds populairder. Momenteel rijden er ruim 60.000 leasefietsen rond, terwijl dit aantal in 2019 nog slechts 7.700 leasefietsen was (bron: VNA). Ook ALD Automotive ziet de vraag naar leasefietsen toenemen. Met name grotere bedrijven kiezen er steeds vaker voor om de leasefiets toe te voegen aan de mobiliteitsregeling. Het aanbod leasefietsen heeft ALD Automotive inmiddels flink uitgebreid van ongeveer 30 modellen bij de start van zakelijke fietslease enkele jaren terug tot inmiddels bijna 300 modellen op dit moment.

Veiligheid

Tenslotte is er bij zowel werkgevers als werknemers groeiende aandacht voor veiligheid in combinatie met de fiets. 72 procent van de werknemers vindt dat de overheid meer aandacht moet besteden aan de veiligheid van fietsers, bijvoorbeeld door het aanleggen van betere fietspaden. Ruim de helft van de werknemers, 57 procent, ondersteunt het idee van een maximale snelheid van 20 km/uur voor elektrische fietsen en nog eens 24 procent van de werknemers vindt zelfs dat je voor het rijden van een elektrische fiets een cursus zou moeten volgen.