De directie van Center Parcs Europe heeft haar CSR-doelen tot 2025 ondertekend. Dit betekent dat de duurzame ambities van de Groep in de komende jaren zijn geborgd en verankerd in alle lagen van de organisatie. Center Parcs geeft hiermee invulling aan haar voortrekkersrol in de recreatiesector en aan haar missie om de prestaties op het gebied van duurzaamheid in al haar Europese parken voortdurend te verbeteren en optimaliseren.

Om de eigen ambities te waarborgen, wordt er gebruik gemaakt van audits van externe certificeringsorganisaties. Center Parcs is dan ook als enige speler in de recreatiesector in al haar Europese parken drievoudig gecertificeerd voor haar milieuprestaties. Center Parcs werd in 2002 voor het eerst ISO 14001 gecertificeerd en verkreeg in 2017 het ISO 50001-certificaat. Alle negen Nederlandse parken van Center Parcs zijn bovendien Green Key gecertificeerd. Deze drievoudige certificering, nog niet eerder vertoond in de toeristische sector, is een bevestiging van de kwaliteit van het milieubeheersysteem van Center Parcs en de manier waarop zij invulling geeft aan afvalverwerking en het verminderen van het energie- en waterverbruik.

“Natuur en respect voor het milieu zitten sinds de oprichting van Center Parcs, nu 55 jaar geleden, in ons DNA. Als toonaangevende speler in de toeristische sector beschouwen we het als onze plicht om een actieve bijdrage te leveren aan verduurzaming in onze sector. We zetten in op een respectvolle en verantwoordelijke vorm van toerisme. Hieraan geven we invulling met concrete milieudoelstellingen die we in 2025 en in 2030 willen realiseren. We hebben de ambitie om onze milieuprestaties in de komende jaren voortdurend te blijven verbeteren”, vertelt Erwin Dezeure, CSR directeur van Center Parcs.

Center Parcs bevestigt milieudoelstellingen in CSR-strategie

De drievoudige certificering weerspiegelt de missie van Center Parcs om alles in het werk te stellen om een maximale gasttevredenheid te realiseren. Dit doet zij met respect voor mens en milieu en als onderdeel van de ambitie om de ecologische voetafdruk van haar activiteiten tot een minimum te beperken:

 • De ISO 14001-certificering toont aan dat Center Parcs maatregelen heeft getroffen om haar milieu-impact significant te verminderen; onder meer door het stimuleren van de biodiversiteit, het verbeteren van de afvalscheiding en het opstellen van een biodiversiteitsplan in alle parken. Daarnaast wordt er enkel nog schoongemaakt met ecologische producten en is er een volledige ban op het gebruik van pesticiden en herbiciden. Ook in de keuken van de restaurants op de parken is de inspanning terug te zien. Zo wordt enkel gewerkt met duurzaam gevangen vis en biologisch vlees, en zijn er steeds meer vegetarische en veganistische opties.
 • De ISO 50001-norm waarborgt de juiste inzet van efficiënte energie en watermaatregelen, zoals de installatie van slimme thermostaten en waterbesparende douchekoppen in de cottages. Maar ook door het investeren in slimme waterinstallaties en efficiënte luchtbehandeling bij de zwembaden. Daarbij worden de daken vervangen door een duurzamer alternatief met betere isolatie en wordt warm zwembadwater in de nacht opgeslagen of afgedekt.
 • Het Green Key label – het eerste internationale keurmerk voor verantwoord toerisme – is aan Center Parcs toegekend vanwege haar inspanningen om in al haar 29 parken de milieu-impact te beperken, het milieubewustzijn bij gasten te vergroten en de natuurlijke rijkdom in haar parken te beschermen.

Aankondiging nieuwe doelstellingen 2025

Center Parcs kondigt daarnaast nieuwe doelstellingen aan die tegen 2025 bereikt moeten zijn en die zijn gebaseerd op twee belangrijke pijlers: Mens en Natuur. Als onderdeel van deze missie zet zij zich in voor de bescherming en het verrijken van de natuurlijke omgeving in haar vakantieparken, middels een effectieve duurzaamheidsstrategie. Tegen 2030 wil Center Parcs de CO2-uitstoot als gevolg van energieverbruik met 46 procent verminderen (ten opzichte van 2019). Hiermee verbindt zij zich aan de doelstelling die is afgesproken in het Klimaatakkoord van Parijs om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 1,5°Celsius. Op milieugebied heeft Center Parcs zich de volgende doelen gesteld:

 • Het verlagen van het energieverbruik met 25 procent (ten opzichte van 2019) door de prestaties van gebouwen te verbeteren en hernieuwbare energiebronnen in te zetten
 • Het verminderen van het waterverbruik met 16 procent (ten opzichte van 2019)
 • Verbetering van afvalbeheer door 70 procent van het afval te scheiden en recyclen
 • Het opstellen van een biodiversiteitsplan voor de bescherming en verrijking van de natuurlijke rijkdom in de parken

Center Parcs zet zich daarnaast in voor goede arbeidsomstandigheden:

 • door een verantwoordelijke werkgever te zijn en een veilige en prettige werkomgeving te bieden
 • door medewerkers te betrekken bij de naleving van verplichtingen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu
 • door het stimuleren van een diverse, rechtvaardige en inclusieve werkplek
 • door een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van lokale gemeenschappen
 • door het bevorderen en versterken van het milieubewustzijn van medewerkers en gasten

Vakantieparken middenin de natuur

Center Parcs blijft trouw aan haar wortels, door gasten steeds opnieuw te verrassen met onvergetelijke ervaringen, die mede zijn geïnspireerd door de regio waarin de parken zich bevinden. Op deze manier ontdek je samen nieuwe kanten van de natuur waarin we leven. Zo opende Het Meerdal vorige maand de deuren na een ingrijpende vernieuwing en is het natuurlijke hart van dit park heringericht. Hier staat alles volop in het teken van de verbinding tussen mens en natuur en kunnen gasten de natuur volop zien, proeven, ruiken en beleven. Op dezelfde manier bieden De Vossemeren (België) en Bispinger Heide (Duitsland) de mogelijkheid om flora en fauna te ontdekken tijdens een wandeling onder begeleiding van Rangers. Daarnaast worden er steeds meer activiteiten geopend waar de natuur op de parken centraal staat en worden gasten gestimuleerd om het natuurschoon en de nabije omgeving van de vakantieparken te ontdekken. Zo vormt de natuurlijke omgeving de basis van de compleet nieuwe merkbeleving. Iedereen kan van de mooie natuur genieten, en kinderen kunnen er alles over leren. Daarnaast bieden de parken een uitgebreide keuze uit een gevarieerd aanbod van lokale producten en regionale specialiteiten.