Arla Foods brengt met de introductie van Arla biologisch klimaatneutraal de eerste klimaatneutrale zuivel op de Nederlandse markt. Hiervoor reduceert Arla Foods op verschillende onderdelen in de keten de uitstoot van broeikasgassen. Daarnaast compenseert de zuivelcoöperatie alle broeikasgassen van Arla biologisch klimaatneutraal van koe tot koelkast. Om dit te bereiken, investeert het bedrijf in projecten die zich richten op het aanplanten van bomen en het beschermen van regenwouden. Arla biologisch is hiermee de eerste zuivel met het onafhankelijke ‘Klimaatneutraal product’ keurmerk van de Climate Neutral Group.

Arla Foods wil zuivel maken zonder negatieve impact op het klimaat. Het bedrijf heeft de ambitie om in 2030 30% van haar uitstoot gereduceerd te hebben en in 2050 volledig netto klimaatneutraal te zijn. Als marktleider in biologische zuivel, wil de zuivelcoöperatie met Arla biologisch al in 2028 30% uitstoot gereduceerd hebben t.o.v. 2015 en daarmee loopt Arla biologisch voorop. Terwijl Arla Foods werkt aan de reductie van broeikassen, compenseert het bedrijf de nog aanwezige uitstoot van koe tot koelkast van alle Nederlandse Arla biologische producten, in 2021 ongeveer 52.000 ton CO2-equivalenten*, via gecertificeerde projecten. Dat is ongeveer de jaaruitstoot van 2.600 huishoudens [1].

“Het klimaat is uit balans. Als zuivelcoöperatie voelen wij de verantwoordelijkheid om onze impact op het klimaat te verlagen. Met Arla biologisch klimaatneutraal gaan we onze uitstoot van broeikasgassen steeds meer reduceren, waardoor we steeds minder hoeven te compenseren. Reduceren doen wij onder meer met onze recyclebare verpakking van ongebleekt karton en de overstap op biogas. Bovendien voeren onze melkveehouders jaarlijks de Arla Klimaatcheck uit die hen inzicht geeft in de reductiemogelijkheden. Reduceren kost tijd, daarom is compenseren de beste kortetermijnoplossing om per direct geen bijdrage meer te leveren aan klimaatverandering. Zo kan iedereen nog meer genieten van onze lekkere zuivel.”, aldus Bas Padberg, managing director Arla Foods Nederland, België en Frankrijk.

Compenseren via gecertificeerde projecten

Om de uitstoot van alle broeikasgassen te compenseren, investeert Arla Foods in projecten die zich richten op het aanplanten van bomen in Oost-Afrika en op de bescherming van regenwouden in Indonesië en het Amazonegebied. Daarnaast profiteert de lokale bevolking van de projectopbrengsten en wordt de biodiversiteit en het leefgebied van bedreigde diersoorten behouden. Deze projecten zijn gecertificeerd via Verified Carbon Standard (VCS) en voldoen daardoor aan hoge eisen voor klimaatcompensatie.

Transparantie over wat klimaatneutraal betekent

Consumenten hebben het recht om te weten wat voor zuivelproducten zij kopen. Daarom zet Arla Foods voorop de verpakking duidelijk dat het gaat om klimaatneutrale producten door reductie en compensatie van de uitstoot van alle broeikasgassen. Op de achterkant van de verpakking en op de website staat verdere uitleg over wat klimaatneutraal is en hoe het bedrijf compenseert.

Feiten over Arla biologisch klimaatneutraal:

  • Alle zuivelproducten van Arla biologisch op de Nederlandse markt zijn vanaf nu klimaatneutraal. Hiervoor reduceert Arla Foods de uitstoot van broeikasgassen en compenseert alle nog aanwezige broeikasgassen die vrijkomen in de hele keten van koe tot koelkast.
  • De melkveehouders voeren jaarlijks de Arla Klimaatcheck uit en krijgen een advies van een extern expert over de reductiemogelijkheden van broeikasgassen op hun bedrijf.
  • Arla biologisch wordt in de fabriek in Nijkerk geproduceerd met groene stroom en biogas van huishoudelijk organisch restafval.
  • De verpakkingen voor Arla biologisch klimaatneutraal zijn recyclebaar. Daarnaast zijn de zuivelkartonnen van ongebleekt karton gemaakt.
  • Het Nederlandse Arla biologisch assortiment stoot op jaarbasis ongeveer 52.000 ton CO2-equivalenten uit die Arla Foods compenseert via projecten die zich richten op het aanplanten van bomen in Oost-Afrika en het behoud van regenwoud in Indonesië en het Amazonegebied in Brazilië.
  • Arla Foods heeft als doel om in 2050 als organisatie en met al haar producten volledig netto klimaatneutraal te zijn, waarbij de uitstoot zo veel mogelijk is gereduceerd en de onvermijdbare uitstoot wordt opgenomen door de natuur op onze melkveehouderijen.

* Om de invloed van de verschillende broeikasgassen te kunnen optellen, worden emissiecijfers omgerekend naar CO2-equivalenten. Het ene broeikasgas heeft een grotere invloed op het klimaat dan het andere. Eén CO2-equivalent staat gelijk aan het effect dat de uitstoot van 1 kilogram CO2 heeft. Het CO₂-equivalent van methaan is 34 en dat van lachgas is 298. Dit betekent dat 1 kilo methaan een vergelijkbaar effect heeft als 34 kilo CO₂.

[1] Milieu Centraal: https://www.milieucentraal.nl/media/g2ihajdz/mc-klimaatklappers-co2uitstoothuishouden.png