Anne-Marie Slaa (Sustainalize): ‘Het ‘magische’ jaar 2020 staat voor de deur, hoog tijd om nieuwe stevige ambities te formuleren’

Het lijkt nog niet eens zo lang geleden dat bedrijven grote ambities formuleerden voor het ‘magische’ jaar 2020. Zo’n mooi rond jaartal vroeg natuurlijk om inspirerende vergezichten, stippen op de horizon en grootse plannen. Inmiddels is 2019 aangebroken. Een jaar waarin hopelijk veel van deze uitgesproken ambities gerealiseerd worden. 2020 is niet meer dat verre magische jaar maar komt angstvallig dichtbij.

Tijd voor stevige ambities ‘beyond 2020’

Angstvallig omdat veel maatschappelijke uitdagingen nog niet opgelost zijn. In 2020 zal de CO2uitstoot in Nederland naar schatting hoger zijn dan afgesproken, aldus het rapport ‘Noodzakelijk beleid Klimaatakkoord’. Om het reductiedoel van ten minste 49% voor 2030 te behalen, moeten we als Nederland dus eerst een forse achterstand wegwerken. Ook op mondiaal niveau is er reden tot zorg: uit het voortgangsrapport van de Verenigde Naties over de Sustainable Development Goals blijkt dat het aantal mensen met honger is gestegen met 38 miljoen, dat 9 van de 10 mensen in steden verontreinigde lucht inademt en het levensonderhoud van meer dan 1 miljard mensen in het geding komt door bodemdegradatie. Gelukkig zien we ook positieve ontwikkelingen. Steeds meer mensen hebben toegang tot elektriciteit en het aantal mensen dat werkt zonder daar een leefbaar inkomen voor te krijgen, neemt af. Bovenal is duurzaamheid een begrip dat niet meer weg te denken is uit onze samenleving.

We zien een belangrijke rol voor bedrijven weggelegd om de negatieve impact op de omgeving te verminderen, en positieve impact te versnellen via innovatieve producten en diensten. De cruciale vraag hierbij is hoe je als organisatie relevant blijft in een veranderende wereld. Immers, zonder duidelijke positionering en heldere doelen voor de toekomst is een organisatie stuurloos.

Lees het volledige blog hier

Anne-Marie Slaa, consultant Sustainalize

Share Button