In het Brabantse Waalwijk staat het Carpet Recycling Centre. Daar werkt Tarkett hard aan het recyclen van tapijttegels, via een innovatief proces waarbij het garen en de tapijtrug van elkaar gescheiden worden. Samenwerking in de keten is daarbij even onmisbaar als kennis over materialen. “We weten tot op het molecuul nauwkeurig wat er in onze tapijtrug zit.” Verhalen van bedrijven die ‘iets met duurzaamheid’ doen kennen we onderhand wel. Bedrijven die het circulaire gedachtegoed echt tot in de haarvaten van de organisatie hebben doorgevoerd, zijn zeldzamer. Alleen al daarom verdienen de vloerspecialisten van Tarkett de aandacht. Opvallend is dat de bedrijfsfilosofie van deze grote internationale speler (omzet: 3 miljard euro) circulariteit ademde ver vóórdat het onderwerp hip and happening werd. “Sterker nog, al in 1957 was men op onze Zweedse productielocatie in Ronneby bezig met het terugbrengen van productieafval in het productieproces”, vertelt Anette Timmer, EMEA Marketing Director Workplace, Hospitality & Leisure bij Tarkett. “Het zit dus echt in de diepste kern van ons bedrijf. We voelen allemaal dat circulair denken een verantwoordelijkheid is die we moéten nemen.”

Carpet Recycling Centre

Een mooi, concreet voorbeeld van Tarketts activiteiten op weg naar een circulaire economie is het in 2019 in Waalwijk geopende Carpet Recycling Centre. In het kort: onder meer kantoren en onderwijsinstellingen kunnen er – al dan niet via een installateur – hun oude tapijttegels kwijt, in het programma ReStart. Vervolgens zorgt Tarkett er via een uniek, innovatief proces voor dat de materiaalstromen kunnen worden gerecycled. Timmer legt uit: “Tapijttegels bestaan voornamelijk uit twee componenten: het garen en de tapijtrug. Het zo zuiver mogelijk scheiden van die twee is van groot belang om ze uiteindelijk terug in de kringloop te brengen.”

95 procent garenzuiverheid

Timmer benadrukt dat commitment van je organisatie belangrijk is, maar dat het welslagen van de circulaire economie uiteindelijk een zaak is van samenwerken. Daarom is Timmer ook zo blij dat Tarkett tal van partnerschappen heeft om de kringloop van tapijttegels te realiseren. Zoals die met Aquafil. “Samenwerking met partners is essentieel. Wat Aquafil doet, is het door ons gescheiden garen – het zogeheten polyamide 6 – transformeren naar heel nieuw garen, ECONYL-nylongaren.” Dat klinkt eenvoudig, maar een belangrijke succesfactor is het naadloos op elkaar aansluiten van de beide bedrijfsprocessen. “Om te kunnen recyclen heeft Aquafil van ons garen nodig met ten minste 95 procent garenzuiverheid. Dat puurheidsniveau is nodig om nieuw garen te kunnen produceren.”

Cradle tot Cradle Gold

Ook aan de andere kant van de keten heeft Tarkett interessante samenwerkingen, bijvoorbeeld die met AquaMinerals, een vereniging van Nederlandse drinkwaterbedrijven. Timmer: “Zij leveren ons een van hun afvalstromen, namelijk kalk dat zij onttrekken aan water om het drinkbaar te maken. Wij gebruiken die positief gedefinieerde kalk weer voor de productie van onze EcoBase-tapijtrug.” EcoBase is de 100% recyclebare en Cradle to Cradle Gold-gecertificeerde tapijtrug van Tarkett. “Een belangrijke voorwaarde bij recycling is dat je exact weet wat er in een product zit. Dit om te voorkomen dat je per ongeluk verkeerde materialen gaat recyclen. Onze EcoBase-tapijrug is volledig gedefinieerd. Anders gezegd, we weten tot op het molecuul nauwkeurig wat er in de tapijtrug zit.” Niet alleen het garen, maar dus ook de EcoBase tapijtrug kan in het Carpet Recycling Centre worden gerecycled.

Bitumen tapijtrug

Toch gaat de bijdrage van Tarkett aan de circulaire economie nog verder. Het zijn immers natuurlijk lang niet alleen EcoBase tapijtruggen die bij het centrum in Waalwijk worden aangeleverd door bedrijven en installateurs – die overigens ook weer een voorbeeld zijn van samenwerkingspartners. Timmer: “We hebben besloten dat ons Recycling Centre er voor iedereen is. We nemen dus alle soorten tapijttegels in. Dat betekent dat we bijvoorbeeld ook tapijttegels ontvangen met een bitumen rug. Ook die scheiden we, alleen halen we de rug vervolgens uit het systeem, uit de kringloop. Omdat we niet voor 100 procent weten uit welke stoffen deze ruggen bestaan. De rug krijgt wel een eigen bestemming, hij wordt in de cementindustrie verwerkt.”

Samenwerking cruciaal

Zo is Tarkett de enige tapijtproducent in Europa die geverifieerd bewijs heeft van het sluiten van de kringloop binnen de tapijttegelproductie. Gevolg is dat tapijttegels niet meer hoeven te worden verbrand of naar een stortplaats te worden gebracht. En dat veel minder koolstofuitstoot nodig is in vergelijking met het produceren van geheel nieuw tapijt. Het verhaal van Tarkett is duidelijk. Het neemt verantwoordelijkheid en doet dat nadrukkelijk samen met andere partijen uit de keten. Timmer: “Dit soort innovaties kun je niet alleen, maar moet je echt samen met anderen doen. Met organisaties vanbinnen maar ook vanbuiten je eigen industrie. De circulaire economie is letterlijk een gedeelde verantwoordelijkheid.”