Eten en drinken spelen een essentiële rol in het oplossen van de grote uitdagingen in de maatschappij, aldus supermarktketen Albert Heijn. Het levert een belangrijke bijdrage aan een gezonde levensstijl, het verbindt mensen met elkaar en draagt bij aan en duurzame samenleving. Daarom is de missie van Albert Heijn: Samen beter eten bereikbaar maken. Voor iedereen. Producten bij Albert Heijn komen van zo dichtbij als mogelijk en van zo ver weg als nodig. De producten van ver komen uit verschillende ketens wereldwijd. Dat brengt verantwoordelijkheden met zich mee, onder meer ten aanzien van de mensen die werkzaam zijn in de productketens van Albert Heijn. Beter eten houdt dus ook in dat Albert Heijn verantwoordelijkheid neemt voor de impact van de toeleveringsketens op mens, dier en milieu. Belangrijk daarbij is waar producten vandaan komen en onder welke omstandigheden ze zijn geproduceerd.

Ondanks internationale verdragen en nationale wetgeving worden mensenrechten nog lang niet overal worden gerespecteerd. Schendingen van mensenrechten in toeleveringsketens kunnen structureel van aard zijn en de grootste risico’s komen vaak voor in landen waar overheden niet in staat zijn mensenrechten te beschermen.

Om dit aan te pakken moet er inzicht komen in de oorzaken en factoren die daartoe bijdragen. Daarom heeft Albert Heijn sinds 2019 een due diligence aanpak gepubliceerd omtrent het verbeteren van mensenrechten in internationale productketens. De resultaten zijn te lezen in dit rapport. Albert Heijn doet hierin op transparante wijze verslag van risico’s, vooruitgang en uitdagingen die zij tegenkomen bij verbetertrajecten in de toeleveringsketens van de supermarkt in het afgelopen jaar.