Albert Heijn en het Wereld Natuur Fonds (WWF-NL) werken de komende jaren nauw samen om de ecologische voetafdruk van producten in vers en houdbare ketens te halveren voor 2030. Door het tekenen van een meerjarige samenwerkingsovereenkomst bundelen Albert Heijn en WWF-NL hun krachten om het voedselsysteem versneld te verduurzamen.

Verandering is nodig in de hele voedselproductieketen, van veld tot bord. WWF-NL doet dat vanuit haar missie en kennis over de effecten op onze natuur wereldwijd en Albert Heijn vanuit de missie om samen beter eten – gezonder, socialer en duurzamer – bereikbaar te maken voor iedereen. Door de samenwerking kunnen WWF-NL en Albert Heijn op het vlak van bijvoorbeeld ontbossing en zoetwaterverbruik directe, positieve stappen zetten in de versketens en houdbare ketens. Via de Beter voor Natuur & Boer-programma’s – de langlopende samenwerkingen met meer dan 1100 boeren en telers in de Nederlandse ketens – zet Albert Heijn al in op dierenwelzijn, klimaat, biodiversiteit en een gezond verdienmodel.

Samenwerkingsovereenkomst

De komende periode werken WWF-NL en Albert Heijn de aanpak uit, gebaseerd op ervaringen die WWF in Groot-Brittannië heeft opgedaan met Britse supermarkten. Dit wordt een wetenschappelijke blauwdruk voor supermarkten die inzichtelijk maakt wat er moet gebeuren om de ecologische voetafdruk van het voedselsysteem te halveren voor 2030. Te denken valt aan een verdieping op ketentraceerbaarheid, verdere verduurzaming van het visassortiment, bevordering van biodiversiteit in de landbouw en innovaties in samenwerking met boeren en telers van citrusvruchten, rijst en tomaat.

Marit van Egmond, CEO Albert Heijn: “Albert Heijn wil een leefbare aarde overdragen aan toekomstige generaties. Voeding speelt daarin een essentiële rol. Met andere eetpatronen, op slimme manieren produceren en verpakken en door verspilling tegen te gaan, kunnen wij de impact op klimaat, biodiversiteit en dierenwelzijn aanpakken. Nu we gaan samenwerken met WWF-NL kunnen we nog meer positieve stappen zetten zowel in de ketens van verder weg als dichtbij.”

Kirsten Schuijt, directeur van WWF-NL: “De consument moet erop kunnen rekenen dat de productie van de boodschappen in het winkelmandje niet ten koste is gegaan van de natuur. Daarom ben ik zo blij dat Albert Heijn zijn nek uitsteekt om de ecologische impact van producten te halveren. Want zonder natuur is er geen voedsel. We hopen dat meer partijen in Nederland zich aansluiten, want alleen door samen te werken kunnen we de omslag maken naar een duurzaam voedselsysteem, in balans met natuur.”

Foto: Marit van Egmond, CEO Albert Heijn, en Kirsten Schuijt, directeur van WWF-NL, ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst