De afgelopen maanden konden zowel bedrijven als maatschappelijke organisaties uit de regio aangeven waar ze behoeften aan hebben, òf wat ze op de marktplaats juist konden bieden. De maatschappelijke behoefte in de regio blijkt erg groot te zijn. Veel maatschappelijke organisaties dienden een vraag in naar advies, ondersteuning, kantoorspullen en ander middelen. Net als bij de Beursvloeren die elders in het land worden georganiseerd, bleef de aanbodkant in Rotterdam iets achter. Dit werd ook bevestigd door het publiek, dat met 61% van de stemmen vond dat het aanbod beter kan worden geformuleerd. De reden van het beperkt omschreven aanbod is, dat veel bedrijven pas òp de Beursvloer willen bekijken welke wensen zij kunnen vervullen.

De partijen die met elkaar een match hebben afgesproken, zullen de komende weken zelf een invulling geven aan hun intenties. De organisatie ziet erop toe dat het niet blijft bij afspraken alleen, maar dat er ook concrete resultaten zullen zijn.

De voorzitter van de Beursvloer, Jan Boer, gaf aan enthousiast te zijn over het resultaat. “Volgend jaar weer een Rotterdamse Beursvloer!”