Buitenlandse bedrijven zijn in 2022 goed geweest voor ruim 3.800 nieuwe banen in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Het grootste deel van deze nieuwe arbeidsplaatsen kwam voor rekening van 90 nieuwe bedrijven die in de regio zijn neergestreken; zij creëerden gezamenlijk 2.798 banen. Bij 15 buitenlandse bedrijven die al in de MRA waren gevestigd, kwamen er door uitbreiding nog eens 1.015 nieuwe arbeidsplaatsen bij. Dit blijkt uit cijfers die zijn gepubliceerd door amsterdam inbusiness en de Netherlands Foreign Investment Agency.

De meeste nieuwe bedrijven zijn actief in de ICT & tech, financiële en fintech sector, transport en logistiek, creatieve industrie en de sector life sciences & health. Onder de 90 nieuwe vestigingen zijn 14 wereldwijde of Europese hoofdkantoren.

Focus op toegevoegde waarde verscherpt

De samenwerkende overheden in de MRA verleggen de focus bij het aantrekken van internationale bedrijven nog verder van kwantiteit naar kwaliteit. In 2022 is al meer focus gelegd op toegevoegde waarde en die focus zal verder worden aangescherpt. De komende jaren richt de samenwerking in de MRA zich op bedrijven die bijdragen aan de maatschappelijke en economische doelen van de regio, zoals innovatie, digitalisering, verduurzaming, circulariteit en de energie- en voedseltransitie. Ook richt de MRA zich op bedrijven die zich houden aan de richtlijnen van Corporate Social Responsibility (CSR) en Environmental Social Governance (ESG). Een groeiend deel van de bedrijven in de metropoolregio draagt zowel bij aan de lokale werkgelegenheid als aan de verduurzaming en innovatiekracht van de regio.

Bijdrage aan brede welvaart regio

‘We willen de sterke internationale economische positie van de Metropoolregio Amsterdam behouden én meer ten goede laten komen aan de bewoners van de regio’, zegt de Amsterdamse wethouder Sofyan Mbarki, tevens voorzitter van het platform Economie van de MRA. ‘Daarom kiezen we voor het aantrekken van internationale bedrijven die bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen van de regio, zoals de digitalisering van het dagelijks leven, de energietransitie en de circulaire economie. We willen niet meer zo veel mogelijk bedrijven hierheen krijgen, maar vooral de bedrijven verleiden die bijdragen aan de brede welvaart van de regio. De geopolitieke instabiliteit, de toegenomen druk op het vestigingsklimaat en de energie- en voedseltransitie maken de noodzaak van deze focus alleen maar groter.’

Talent aantrekken en vasthouden

Buitenlandse investeringen in de MRA worden beïnvloed door verschillende geopolitieke en financieel-economische factoren. In 2022 zijn minder buitenlandse investeringen in de MRA gedaan dan verwacht (nieuwe bedrijven, uitbreidingen of hoofdkantoren). Dit past in een wereldwijde trend. Het totaalaantal verwachte arbeidsplaatsen door nieuw gevestigde buitenlandse bedrijven bleef echter ongekend hoog. Veel bedrijven zien de MRA als een goede plek om talent aan te trekken en vast te houden. Onderzoek van het CBS laat zien dat voor elke baan van een nieuw internationaal bedrijf minimaal één extra baan ontstaat in de ondersteunende en toeleverende industrie.

Belang van samenwerking in de regio

‘Als Metropoolregio Amsterdam bouwen we al lange tijd goed samen aan ons investeringsklimaat en internationale economische positie’, zegt wethouder Adam Elzakalai van de gemeente Amstelveen. ‘Deze samenwerking neemt alleen maar aan belang toe nu we met zijn allen voor maatschappelijke uitdagingen staan die niet ophouden bij de gemeentegrens. De verdere verscherping van focus op toegevoegde waarde bij het aantrekken van internationale bedrijven is iets waar we als gehele regio baat bij hebben.’

Foto: MRA