AH meet milieu-impact aardappelen, groente en fruit

Supermarktketen Albert Heijn (AH) wil vanaf 2020 het middelengebruik van de Nederlandse teelt van aardappelen, groente en fruit in een onlineregistratietool beschikbaar hebben om de milieu-impact te kunnen meten. Hiervoor heeft AgroVision een registratieprogramma ontwikkeld met een koppeling tussen middelgebruik en milieubelasting.

Achtergrond

Digitale middelenregistratie koppelen aan milieubelasting is niet bedoeld om extra teelteisen te stellen’, zegt kwaliteitsmanager Nienke Weidema van Albert Heijn. ‘We willen vooral cijfermatig inzicht krijgen in de milieubelasting van de teelt van aardappelen, groente en fruit en onderbouwen dat we met onze duurzame teeltaanpak daadwerkelijk milieuwinst boeken en dus op de goede weg zijn.

Eisen

In het hoofdkantoor van de supermarktketen in Zaandam geeft Weidema een toelichting op de eisen voor de digitale teeltregistraties die die dit jaar worden doorgevoerd door alle Nederlandse telers die voor AH telen. Siebren Wierstra van automatiseerder AgroVision is daarbij aangeschoven om iets te vertellen over de teeltregistratie en het verzamelen van data. Weidema is als kwaliteitsmanager verantwoordelijk voor bewerkte en onbewerkte plantaardige producten, zoals groente en fruit en bloemen en planten. Zij is onder meer betrokken bij de registratietool voor het middelengebruik die AH-telers moeten bijhouden.

Top 27-lijst

In 2016 is AH daarvoor met milieuorganisatie Natuur & Milieu een samenwerking aangegaan. Daarbij was het doel om onder andere een top 27-lijst van gewasbeschermingsmiddelen met de meeste milieu-impact bij voorkeur op termijn te vervangen door alternatieve middelen of om ze minder te gebruiken.
Weidema legt uit dat de lijst van de top 27 gebaseerd is op de milieubelastingspunten die onderzoeksbureau CLM toekent aan de gewasbeschermingsmiddelen. ‘Daarbij is gekeken naar negatieve effecten op water, bodem, volksgezondheid en vooral nuttige insecten, zoals honingbijen.

Lees het volledige artikel

Share Button