Royal Agrifirm Group heeft in 2020 gewerkt aan verdere verduurzaming van de voedselketen. De ontwikkelingen worden toegelicht in het Corporate Social Responsibility (CSR)-verslag 2020 dat vandaag is gepubliceerd. Als mondiale speler richt Agrifirm zich op oplossingen voor duurzaam agrarisch ondernemerschap, diergezondheid en het herstel van biodiversiteit.

Duurzame concepten en initiatieven in Nederland

“We zijn trots dat de uitstoot van broeikasgassen binnen de activiteiten van Agrifirm vorig jaar met 50% zijn gedaald”, vertelt Ruud Tijssens, Group Director Public & Cooperative Affairs. “Dit is gelukt door de acties van het ‘Operational Excellence-team’ van de Agrifirm-organisatie en daarnaast door de aankoop van groene energie, deels geproduceerd door onze eigen Nederlandse boeren.” Ook zijn nieuwe strategieën voor geïntegreerde gewasaanpak ontwikkeld, die significant beter scoren qua milieu-impact. Als kwartiermaker van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel zijn praktische implementaties gestimuleerd op het boerenerf en wordt gewerkt aan het herstel van ecosystemen, landschappen en de diversiteit aan soorten. Zo is, in samenwerking met Koppert, natuurlijke bestrijding ingezet tegen de bonenspintmijt en is vorig jaar een nieuw assortiment kruiden- en klavermengsels geïntroduceerd. Biodiversiteit zorgt voor bestuiving en vitaal bodemleven, wat cruciaal is voor een goede agrarische productie.

Een ander belangrijk onderwerp is en blijft duurzame grondstoffen. Een van de onderwerpen daarbij is de transitie naar grondstoffen van Europese herkomst, dat vertaald is in een nieuwe standaard “Fields of Europe”, waaraan Agrifirm heeft meegewerkt. “In deze aanpak staat een eerlijk speelveld voor de Nederlandse boer centraal”, legt Tijssens uit. “Alle producten moeten worden ingekocht tegen dezelfde voorwaarden als voor de Nederlandse boer.” Ook blijft Agrifirm zoeken naar nieuwe aantrekkelijke teelten en alternatieven: veldbonen en producten uit de insectenteelt staan op de agenda.

Maar ook met de kernactiviteiten draagt Agrifirm bij aan de verdere verduurzaming van de sector. “Het gebruik van co-producten voor de varkenshouderij met onze nieuwe ‘Topaanpak Brij’ draagt bij aan circulaire oplossingen en een betere diergezondheid. Maar ook de introductie van ‘MatchFeed EFFECT’, en de verbeterde opfokadviezen met de ‘Kuikenopvang check’ leiden tot een verbetering van de diergezondheid.” Tegelijkertijd reageert Agrifirm actief op belangrijke maatschappelijke en politieke uitdagingen. “Gezonde bodems zijn essentieel voor een geslaagde teelt met goede opbrengsten, hieraan dragen we bij met de introductie van de Bodemscan in dit jaar.”

Duurzame initiatieven in het buitenland

Een verantwoorde voedselketen voor toekomstige generaties is de visie die Royal Agrifirm Group wereldwijd implementeert. “Dit zie je duidelijk als je kijkt naar onze activiteiten in China, waar we in 2020 door de Chinese overheid zijn onderscheiden voor onze antibioticavrije veehouderijoplossingen. In Latijns-Amerika verminderen we het gebruik van kunststoffen. In Polen is gewerkt aan een pluimveeconcept met een lagere uitstoot van broeikasgassen, door het gebruik van regionale grondstoffen. In het Midden-Oosten en Afrika richten we ons op het verbeteren van de diergezondheid.”