Binnen de moderne veehouderij wordt volop gebruik gemaakt van hoogwaardige mengvoeders. Voor Agrifirm is het de hoogste tijd om haar inspanningen op het gebied van verantwoorde productie -nu vooral gericht op palmolie en sojaproducten- uit te breiden naar al haar belangrijke grondstoffen. Royal HaskoningDHV adviseerde Agrifirm in dit proces.

Verantwoorde inkoop van alle grote grondstoffen

De afgelopen jaren is  veel energie gestoken in initiatieven voor verantwoorde soja en palmolie. Agrifirm zet nu een volgende stap in haar ‘verantwoorde grondstoffen beleid’ door proactief met alle grote grondstoffen van Agrifirm Feed aan de slag te gaan. Daarvoor wordt samen met de leveranciers in kaart gebracht welke issues er spelen in de productiegebieden om – daar waar nodig – haalbare en impactvolle maatregelen te implementeren.

Agrifirm levert bijdrage aan verantwoorde voedselproductie

Agrifirm wil een bijdrage leveren aan het voeden van de wereldbevolking; in 2050 zal deze waarschijnlijk tot meer dan 9 miljard mensen toegenomen zijn. Deze groeiende wereldbevolking zal onherroepelijk leiden tot een extra vraag naar voedsel, en daarmee een toenemende druk op het gebruik van grondstoffen, water en natuur uitoefenen. Agrifirm wil haar verantwoordelijkheid nemen door op een transparante manier, verantwoorde keuzes te maken voor grondstoffen, leveranciers en originatiegebieden.

Visie getoetst bij ketenpartners

Agrifirm hecht er veel waarde aan dat de nieuwe methode voor het komen tot een verantwoorde inkoop van het  hele grondstoffenpakket, kan rekenen op steun vanuit de keten en maatschappij. De afgelopen maanden ging zij er al over in gesprek met een aantal toeleveranciers en op 2 december jl. was er een sessie met maatschappelijke organisaties en ketenpartners (o.a. Solidaridad, IUCN NL, Rainforest Alliance, FrieslandCampina, Unilever en een deskundige op het gebied van agro-commodities).

Deze partijen zien een verbreding van duurzame inkoop naar alle belangrijke grondstoffen als een logische stap voor Agrifirm en gaven aanbevelingen voor de aanpak. Agrifirm blijft in dialoog met deze en andere partners rondom het vaststellen van prioriteiten in productieregio’s en het behalen van de doelstellingen voor de komende jaren.

De gehanteerde methodiek en doelstellingen voor komende jaren zijn te vinden op de website.

Doelen komende jaren

In 2015 heeft Agrifirm pilots uitgevoerd met drie van de grotere agro-commodities: maïs, tarwe en raapschroot. In 2016 worden de regio-analyses voor deze grondstoffen afgerond en worden in samenwerking met de leveranciers de prioriteiten in deze gebieden bepaald. Uitgangspunt is om in 2017/2018  voor minimaal tachtig procent van het volume van deze grondstoffen de leveranciersgesprekken afgerond te hebben. Daarnaast gaat Agrifirm over specifieke risico’s in de betreffende regio’s stakeholdersessies organiseren.