Achmea gaat samenwerken met EcoVadis, leverancier van duurzaamheidsbeoordelingen voor bedrijven. De financieel dienstverlener gaat de beoordelingen van EcoVadis gebruiken in gesprekken met (potentiële) leveranciers. Dit past bij Achmea’s duurzaamheidsambities. Wij willen duurzame waarde creëren voor klanten, medewerkers, het bedrijf én de samenleving. Dat houdt ook in dat we duurzame en verantwoorde producten en diensten aanbieden.

Achmea staat voor Duurzaam Samen Leven. De sociale, morele en ecologische voetafdruk van onze producten en diensten is onlosmakelijk verbonden met de bedrijfsvoering van onze partners en leveranciers. Daarom wil Achmea de duurzaamheidsprestaties van haar (potentiële) leveranciers inzichtelijk hebben, kunnen volgen en daarover gericht het gesprek kunnen voeren.

Deze maand benadering eerste leveranciers

Enkele leveranciers van Achmea zijn al aangesloten bij EcoVadis. Andere leveranciers worden de komende periode benaderd met het verzoek zich te laten beoordelen. Met de uitkomsten hiervan kijkt Achmea samen met leveranciers hoe zij hun duurzaamheidsprestaties kunnen verbeteren.
Eerder maakte Achmea al bekend dat het bedrijf zich committeert aan een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2030, een klimaatneutrale beleggingsportefeuille in 2040 en een klimaatneutrale verzekeringsportefeuille uiterlijk in 2050.