SMK heeft de groeicijfers van het keurmerk On the way to PlanetProof voor plantaardige producten bekend gemaakt. Daaruit blijkt dat het keurmerk een onverminderde sterke groei doormaakt. Cijfers over de zuivelproducten volgen.

Het topkeurmerk1 heeft een integrale aanpak, waarbij er eisen worden gesteld aan verduurzaming op 8 thema’s. On the way to PlanetProof is een open en onafhankelijke standaard die toegankelijk is voor alle bedrijven die daaraan willen deelnemen. Het keurmerk is voor verschillende sectoren beschikbaar: akkerbouw, groenten en fruit, sierteelt, eieren, zuivel, bewerkte en verwerkte producten, en handel & retail. Daarnaast is het keurmerk zowel op nationaal als internationaal niveau actief.

Hectares On the way to PlanetProof

Het areaal plantaardige producten dat werd geteeld volgens de eisen van On the way to PlanetProof is in 2021 met 24% gestegen naar 54.190 hectare.

Areaal Plantaardige Productie 2021 Toename t.o.v. 2020
(ha) (%)
Open teelt      
Aardappelen, groenten, fruit, gerst, kruiden 47.880 9.800 26%
Sierteelt, boomkwekerij en bloembollen 2.170 -111 -5%
Bedekte teelt
Groenten, fruitkruiden 3.900 915 31%
Sierteelt 241 5 2%
Totaal areaal 54.190 10.611 24%

Hectares in het buitenland

Het totaal aantal hectares van buitenlandse keurmerkhouders voor teelt en handel groeide in 2021 naar 11.083 ha. Dat is een stijging van 80% ten opzichte van het jaar ervoor. De grootste toename in areaal vond plaats in Duitsland, gevolgd door Spanje.

Land Areaal 2021
(ha)
Toename t.o.v. 2020
(ha) (%)
Nederland 43.107 5.699 15%
Buitenland 11.083 4.911 80%
Duitsland 2.844 2.125 296%
Frankrijk 970 460 90%
Italië 513 291 131%
België 325 31 10%
Portugal 230 63 38%
Spanje 6.202 1.942 46%
Totaal aantal hectares 54.190 10.611 24%

Groei keurmerkhouders

Per 31 december 2021 zijn er 1.973 keurmerkhouders die hun plantaardige productie verduurzamen op basis van de criteria van On the way to PlanetProof plantaardige producten, waarvan 148 handelsbedrijven. Dit betekent een groei van 18% ten opzichte van 2020. Daarnaast zijn er nog 13 bedrijven gecertificeerd voor de bewerking/verwerking van plantaardige producten.

Aantal keurmerkhouders 2020 2021 % groei
Teelt 1583 1825 15%
Handel 96 148 54%
Bewerkte en verwerkte producten 7 13 86%

Aandeel On the way to PlanetProof in Nederlands aandeel AGF en sierteelt

Het On the way to PlanetProof areaal tafelaardappelen bedraagt 58% van het totale Nederlandse areaal, voor groenten en kruiden open teelt is dat 53% en voor fruit 38%. Voor alle sectoren is het aandeel gestegen, behalve voor bloembollen. Bekijk hier de cijfers van vorig jaar.

Areaal Hectares Nederland*

 

Hectares PlanetProof 2021 Aandeel On the way to PlanetProof Nederland
Open teelt
Aardappelen (tafel) 13.000 7.578 58%
Uien 39.330 2.369 6%
Groenten, kruiden 27.250 14.365 53%
Fruit 22.640 8.624 38%
Bloembollen 27.260 330 1%
Boomkwekerij 16.700 1.796 11%
Bedekte teelt
Groenten en fruit 5.320 3.214 60%
Sierteelt 4.060 241 6%

*Bron: CBS-Landbouwtelling, Aardappelen: inschatting sector.

Ambitie

Met On the way to PlanetProof werken keurmerkhouders aan de duurzaamheidsdoelen van het Klimaatakkoord en de wereldwijde Sustainable Development Goals op het gebied van productie en consumptie, water en bodem, landschap en biodiversiteit.