Vrouw en Onderneming van MKB-Nederland heeft het NIPO onderzoek laten doen naar de positie van vrouwelijke ondernemers in Nederland. Uit de cijfers blijkt dat bijna een kwart (24%) van de midden- en kleinbedrijven tot 100 werknemers op dit moment wordt geleid door een vrouwelijke directeur-eigenaar. Dit betekent een verdubbeling van het aantal vrouwelijke ondernemers t.o.v. 1992. De omzetgroei die deze vrouwelijke ondernemers hebben gecreëerd is nog groter. De gemiddelde omzet per ondernemer ligt op 440.000 gulden; gezamenlijk dus zo\’n kleine 54 miljard gulden. Dit is een ruime verviervoudiging in 8 jaar tijd. De 122.000 bedrijven zorgen daarnaast voor een werkgelegenheid van 305.000 arbeidsplaatsen; gemiddeld 2,5 werknemer per bedrijf. hetgeen een verdrievoudiging betekent in 8 jaar en neerkomt op 12,5% van de werkgelegenheid in het midden- en kleinbedrijf.
Aangezien de bijdrage van de grote groep meewerkende partners aan de economie niet in het onderzoek kon worden meegenomen, zullen de uiteindelijke cijfers nog veel hoger uitkomen. De schattingen over het aantal meewerkende partners variëert van 60.000 tot 100.000. Deze vrouwen zijn voor het bedrijf onmisbaar, maar voor onderzoekers onzichtbaar, aldus Hans de Boer.

Kinderopvang
De MKB-Nederland-voorzitter pleit vervolgens voor een makkelijk bereikbare, flexibele kinderopvangvoorziening voor ondernemers als ondernemerschap wordt gecombineerd met zorg voor een gezin. Veel ondernemers maken gebruik van opvang-aan-huis, omdat zij bij de reguliere kinderopvang veelal niet terecht kunnen. Een fiscale aftrek voor deze opvang-aan-huis kan een stimulans zijn voor nog meer vrouwen te kiezen voor het ondernemerschap. De Boer is ervan overtuigd dat er in ieder geval economisch potentieel blijft liggen, als hierin niet wordt geïnvesteerd.
Ook is structurele aandacht binnen het onderwijs gericht op het stimuleren van ondernemerschap nodig. In dit kader pleit de MKB-Nederland-voorzitter voor voorbeeldprojecten in het onderwijs. Dit kan door aansprekende voorbeelden uit de praktijk van het vrouwelijk ondernemerschap, via bijvoorbeeld video\’s, cd-roms, enz., onder de aandacht van leerlingen te brengen. Op deze manier zullen zij gemakkelijker overwegen of een eigen bedrijf ook voor hen een aantrekkelijk perspectief is. De economische groei in Nederland kan hierdoor nog verder worden gestimuleerd