Nederlandse bedrijven maken zich grote zorgen over hun reputatie en imago. Zij vrezen dat negatieve publiciteit een catastrofale impact op de sales in hun bedrijf of sector kan hebben. In 77% van de Nederlandse boardrooms staat imago bovenaan de agenda. Dit blijkt uit het onderzoek Strategy Trends 2015 dat organisatieadviesbureau Berenschot onder 323 ondernemers, bestuurders en topmanagers hield. Berenschot doet sinds 2007 jaarlijks onderzoek naar de belangrijkste strategische trends in het Nederlandse bedrijfsleven.

Capture

Reputatie en imago wegen blijkens het onderzoek zwaar in het Nederlandse bedrijfsleven. Organisaties staan – ongeacht of ze business to business of business to consumer werken – meer dan ooit bij klanten en consumenten in de schijnwerpers. Door extreme transparantie groeit de noodzaak om (inter)actief te handelen. Met name de relatie met de klant zal door velen ingrijpend worden veranderd.

Ruim 80% van de ondervraagden verwacht dit jaar hun businessmodel fundamenteel te wijzigen. Roel van Lanen, senior strategieconsultant bij Berenschot: “Slechts 20% laat alles bij het oude. De rest bewéégt. Dat zijn niet zozeer bedrijven die in de problemen zitten als wel bedrijven die succesvol zijn. Die passen zich aan voordat dit noodzakelijk is en verkeren daardoor in een permanente staat van transitie. Zij starten pilots, proberen nieuwe dingen uit, zijn gretig en passen hun organisatie voortdurend aan. Voor de komende jaren is die aanpak de sleutel tot succes.”

Uit onderzoek van de Tufts Universiteit in de VS blijkt dat Nederland haar opgebouwde voorsprong op digitaal vlak in rap tempo aan het verliezen is. Het bedrijfsleven zet digitalisering echter wél op de agenda voor het komend jaar. Voor twee derde van alle respondenten is het één van de belangrijkste strategische issues van 2015. “Digital disruption wordt de komende jaren de grootste game changer voor businessmodellen en heeft een wezenlijke invloed op strategische keuzes. Voor wie er niets mee doet, dreigt de commodity trap. Wie er wél mee aan de slag gaat, kan zijn marktpositie versterken,” aldus Wieke Ambrosius, strategieconsultant bij Berenschot. Het komende jaar wordt dan ook volop geïnvesteerd in nieuwe digitale communicatiekanalen en big data.

Over de gehele private sector bezien verwacht een meerderheid van alle bedrijven dit jaar te groeien, zowel in omzet als resultaat. Het zijn vooral kleine en middelgrote organisaties die voor deze groei zorgen. Nu de verwachtingen positief zijn, gaan voor het eerst sinds jaren aanzienlijk meer organisaties arbeidsplaatsen creëren dan schrappen. Dit geldt niet voor de financiële dienstverlening en energiesector, waar veel bedrijven een formatiekrimp verwachten. Formatiegroei zit voornamelijk in sectoren die in innovatie investeren, zoals industrie en zakelijke dienstverlening.

MVO/duurzaamheid

Duurzaamheid/MVO is zo’n issue die nu al jaren in de lijst staat en zelfs kortstondig het top-antwoord was (wellicht een hype?). Het is al jaren geen aspect meer waarop velen zich écht willen onderscheiden van de concurrentie. Wel is het een hygiënefactor geworden, waarbij je bestaansrecht of license to operate ten dele afhangt van compliance met bijvoorbeeld ISO-standaarden, inkoopvoorwaarden en aanbestedingswetgeving. Niet vreemd dus dat het veel CEO’s bezig houdt, voornamelijk binnen B2C-bedrijven

‘Duurzaamheid/MVO’ is met name voor zeer grote bedrijven een belangrijke onderscheidende factor. Ook in de agrifoodsector zeggen veel bedrijven zich te willen onderscheiden op dit vlak. Veel andere organisaties zien dit, net als de afgelopen jaren, meer als hygiëne-factor. De eisen die inkopers stellen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) worden steeds vaker expliciet én steeds hoger. Wie daar niet aan voldoet, komt niet eens in aanmerking. Naar mate de lat hoger komt te liggen, wordt het wel steeds moeilijker om je hier nog écht op te onderscheiden. Bedrijven die dat wel doen leggen de nadruk op people-gerelateerde aspecten van MVO4), met name maatschappelijke betrokkenheid, goed bestuur en HRM. Planet-gerelateerde onderwerpen, waaronder
emissie en toxiciteit, worden minder vaak genoemd.